Harita Sektöründe Proje Planlama Yöntemlerinin Kullanılması Uluslararası Dekastri Terminal Saha Düzenlemesi Ve Toprak İşleri Projesi Örneği.

dc.contributor.advisor Alkan, Reha Metin tr_TR
dc.contributor.author Ergün, Özgür tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrametry Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:19:40Z
dc.date.available 2015-11-09T14:19:40Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bir çok sektörde yaygın olarak kullanılan ve yürütülen projelerde sürenin kısaltılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik arayışlarda olumlu sonuçları gözlenen yöneylem araştırması modellerinin, harita sektöründe de uygulanmasının önemi ve gerekliliği ele alınmıştır. Günümüzde, projelerin kapsamının genişlemesi ve bir çok farklı disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi, kaynakların doğru kullanılabilmesi ve etkin organizasyonların yapılabilmesi için proje planlama ve programlama tekniklerine olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Geliştirilen bu tekniklerden, harita sektörü için en ideali olan PERT yöntemi açıklanmıştır. Uygulama bölümünde, Rusya’da gerçekleştirilen Dekastri Terminal Saha Düzenlemesi ve Toprak İşleri Projesi’nde yapılan planlama ve programlama çalışması değerlendirilmiştir. Bu bölümde, harita mühendisinin programlama tekniği konusundaki bilgisinin kendi çalışmalarına ve projeye sağladığı katkılar ele alınmıştır. Bununla birlikte, harita çalışmalarının planlama aşamasında, faaliyetlerin süre tahminlerinin yapılmasında önemle dikkate alınması gereken faktörlerden birisinin de çevresel faktörler olduğu üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the importance and necessity of usage of planning and scheduling techniques, which have constructive results in shortening the period and reducing the cost of projects in surveying sector, is explained. Today, increasing extension of projects and the need of working together from many different disciplines, increase the necessity of using project planning and scheduling techniques to have good strategies in using resources and organizations. One of the developed planning and scheduling technique, PERT method, that has the effective usage in surveying sector, is explained. The planning and scheduling works done for the project of Dekastri Export Terminal Site Preparation and Earthworks, realized in Russia, is also studied. In this part, the benefits of knowledge of scheduling techniques is explained for both surveying works and the project. It is also emphasized that, one of the most important factor that should be taken into consideration when estimating the period of activities, is environmental effects in planning surveying works. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10181
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Haritacılık tr_TR
dc.subject Proje yönetimi tr_TR
dc.subject Planlama tr_TR
dc.subject Programlama tr_TR
dc.subject PERT tr_TR
dc.subject Survey en_US
dc.subject Project Management en_US
dc.subject Planning en_US
dc.subject Scheduling en_US
dc.subject PERT en_US
dc.title Harita Sektöründe Proje Planlama Yöntemlerinin Kullanılması Uluslararası Dekastri Terminal Saha Düzenlemesi Ve Toprak İşleri Projesi Örneği. tr_TR
dc.title.alternative Utilizing Of Project Planning Methods In Survey Sector And Dekastri Terminal Site Preperation And Earthworks Project As An Example en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3677.pdf
Boyut:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama