FBE- Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 263
 • Öge
  BIM for infrastructure: A spatial perspective to utility network management using BIM applications
  (Institute of Science and Technology, 2020) Sürücü, Nurhan ; Demirel, Hande ; 634989 ; Department of Geomatics Engineering
  Technological researches continue to offer more and more new opportunities, which creates a variety of effects not only in the informatics sector but also in the agriculture, economy, health, education, and construction sectors. The production activities in the construction sector are gradually increasing; however, it has become an important problem to investigate the reason of low efficiency and high cost in the construction sector. Building information modeling provides various possibilities for the solution of these problems in the construction industry. Building information modeling offers a system management covering all the processes from the planning phase of the project to the operation and maintenance phase of the facility. Moreover, it provides the solution for coordination and collaboration problems at this stage as it offers 3D modeling opportunity in the project, especially at the design stage. It also provides a cost calculation analysis, clash detection, and project progress simulation. However, researches about the implementation of BIM applications mostly focus on the superstructure part of the construction. Therefore, the part related to infrastructure construction is more limited than superstructure construction. As for the infrastructure construction, researches on BIM applications are generally limited to the bridge, railway, and tunnel studies; therefore, research on utility infrastructure networks such as drainage, electricity, irrigation, and telecommunication studies is limited. Research on smart cities has been increasing recently. Smart cities include all of the superstructure and infrastructure systems; however, research on this is usually done on a base of buildings. Superstructure systems are constructed by the reference of infrastructure systems. For this reason, it can be thought that this study is an introduction to smart cities as it is the first step in the transition to smart cities. The main purpose of writing the thesis is to show how the process of BIM applications in the utility infrastructure works are done and to present researches for the solution to the problems encountered in this stage. In this process, the stages of BIM applications that will be used in infrastructure systems for the prevention of data loss, waste of time, rework and unnecessary expenses in the infrastructure sector are examined. Especially, by choosing the SDHO Project as a case study, it is indicated by transforming 2D IFC utility network drawings to 3D utility models.
 • Öge
  Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yapıları ve uygulamaları
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Akay, Orkun ; Uçar, Doğan ; 66654 ; Jeodezi ve Fotogrametri
  Karar destek amaçlı kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemlerinde istenen sorgulamaların yapılabilmesi için grafik veri tabanının yapısının amaç doğrultusunda alabileceği çeşitli şekiller vardır. Bunlardan topolojik veri yapısı istenen sorgulamaların en çoğuna cevap verebilen bir veri yapısıdır. Mevcut CAD sistemlerinden elde edilen veya Spagetti veri yapısı ile sayısallaştırılan haritaların topolojik veri yapısına dönüştürülmesi için bir takım işlemlerden geçmeleri gerekir. Bu işlemler sorgulama sırasında yapılırsa işlem hacmi çok yoğun ve cevap süresi çok fazla olur. Bunun için yoğun coğrafi hesaplamalar bir kere yapılıp topolojik yapı içerisine işlenirse daha çok sayıda sorgulamalar yapılabilir ve daha kısa zamanda cevap alınabilir. Bu çalışmada Spagetti veri yapısından Topolojik veri yapısına dönüşüm anlatılmış, bu dönüşüm bir kadastro haritasına uygulanmış ve topolojik sorgulamalardan örnekler bu harita üzerinde denenmiştir
 • Öge
  Sayısal haritaların coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılması ve kordinat transformasyonu /
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Kurşun, Hüseyin ; Kalkan, Yunus ; 66505 ; Jeodezi ve Fotogrametri
  Bu çalışmada, büyük ölçekli sayısal haritaların Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılması ve koordinat transformasyon problemlemleri ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak zaman, bilgi ve teknolojinin ulaştığı seviyenin günümüzde bilgi sistemlerinin kurulmasının zorunlu hale geldiği vurgulanmış, özellikle büyük kentlerde coğrafi bilgi sistemlerinin kurulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde, coğrafi bilgi sistemini oluşturan unsurlar olan coğrafya, bilgi, veri, tarihi gelişimi, ülkemizdeki uygulanabilirliği, veritabanı ve veritabanı yönetim sistemleri, farklı meslek dalları ile ilişkileri, verilerin ortak paylaşımı, teknolojik ve organizasyonel bileşenleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, bir coğrafi bilgi sistemi uygulama örneği olan İGABİS (İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi) başlangıç aşamasından bugüne kadar gelişim süreci, yapılan uygulamalar, karşılaşılan problemler, çözüm yolları ve gelecekteki hedefler incelenmiştir. Dördüncü bölümde, coğrafi bilgi sistemlerinin harita modül kısmını oluşturan büyük ölçekli sayısal haritaların kullanılabilirliği, sisteme entegrasyonu ve ülkemizdeki sayısal harita üretimi irdelenmiştir. İstanbul Beyoğlu bölgesinde iki büyük caddeye ait (M. Mebusan ve İstiklal Caddeleri) farklı zamanlarda, farklı kurumlarca ve farklı yöntemlerle üretilen haritalar irdelenmiştir. Lokal olarak üretilen büyük ölçekli sayısal sokak haritaları ve 1/1000 ölçekli fotogrametrik sayısal haritalar kullanılarak; M. Mebusan Caddesinde 6 adet eşlenik nokta seçilerek grafik ortamda (Geographies programında) afin dönüşümü yapılmış elde edilen sonuçlardan koordinat farkları ve lineer kapanma hataları hesaplanmıştır. Aynı cadde için 5 eşlenik nokta kullanılarak Helmert dönüşümü uyuşum testi yapılmış, elde edilen sonuçlardan koordinat farkları ve lineer kapanma hataları hesaplanmıştır. - İstiklal Caddesinde 5 adet eşlenik nokta kullanılarak yine grafik ortamda afin dönüşümü yapılmış elde edilen sonuçlardan koordinat farkları ve lineer kapanma hataları hesaplanmıştır. Aynı caddeler için farklı yöntemlerle yapılan dönüşümler ve İGDAŞ tarafından grafik ortamda öteleme ve döndürme işlemleri ile yapılan dönüşümler ile karşılaştırılmış ve üretilen haritaların doğrulukları irdelenmiştir. Bulunan sonuçlar, tablo ve grafiklerle gösterilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise, coğrafi bilgi sistemi uygulamalarına zaman geçirmeden başlanılması gerektiği tekrar vurgulanmış ve transforme edilmiş sokak haritalarının altyapı sistemlerinde uygulanabilecek doğruluğa sahip oldukları ancak, bu çalışmalarla elde edilmiş haritaların kentsel kadastro çalışmalarında kullanılamayacağı, buna karşılık Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarından olan Altyapı Bilgi Sistemleri için kullanılabileceği belirtilmiştir. xı
 • Öge
  Türkiye kadastrosu ve sorunları
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Yılmaz, Refik ; Uçar, Doğan ; 66764 ; Jeodezi ve Fotogrametri
  Cadastre activities. 2) Changing activities when demanded. 3) Renewing activities. The cadastre activities have been explained here and the following have been mentioned: preliminary works, limiting the cadastre working land, island sections, the preparations of island sketches, limiting real estates, measuring affairs, fixing affairs, drawing affairs, the finalization of cadastre activities. We have studied the changing services up to demand under two groups a) The activities to be carried out by the owners, but to be controlled by cadastre directors ships. b) The changing activities to be carried out by cadastre directors ships and other technical documents. Activities to be carried out by cadastre director ships are; Type changing, establishing or canceling the easement, unification, application, showing the parcel on its place, and sample map. Activities only to be controlled by cadastre directors Ships are: maps of dividing land in to a lots, maps of leaving to road, maps of creating from roads, limitation maps, parceling maps, expropriation maps, village location maps, and other maps and plans concerning register. In the same part suggestions have been put forward concerning the structures of provincial organizations, it has been pointed out that the unification of cadastre director ships and land register director ships is necessary. In the seventh part, what we have studied is the methods used to carry out the services and map sections produced by using these methods. These methods are graphic method, classical method, photogramatric method, numeric method. The graphic method, the oldest one, has been explained and the disadvantage of this method have been told. We have also given explanations about the others methods. In the same part we have given some necessary information about cadastre maps produced from beginning of the cadastre activities and we have classified the maps. We have tried to point out that the current maps of cadastre are so primitive technologically giving examples from HAKAR (The Reform Project of Surveying - Cadastre) In the last part, we have taken cadastre director ship of Erzincan up and given detailed information about its foundation and functions, the services that they carry out, personnel equipment, and we have also given explanations about the three towns in the program 1996 and given some examples from renewing activities. Besides we have given information about improvement activities. Which has already been planned by the director ship, numeration activities and the efforts for establishing, a city information system. We have given explanations about the cadastre condition of the city center and central towns, the characteristics of the cadastre maps and we have indicated that the percentage of the cadastre applied area is % 52 in the region of Erzincan. In the finalization part, we have indicated that the cadastre of Turkey hasn't been completed yet, and there are still problems and unfavorable conditions in the places where even it has been completed. We have put forward some suggestions for the General Office of land register and Cadastre about the changes to be made in terms of administration law and technology. We have also pointed out that we won't be able to take to Turkey's cadastre up to the actual point as long as we continue working only when there is demand. xu 1) Cadastre activities. 2) Changing activities when demanded. 3) Renewing activities. The cadastre activities have been explained here and the following have been mentioned: preliminary works, limiting the cadastre working land, island sections, the preparations of island sketches, limiting real estates, measuring affairs, fixing affairs, drawing affairs, the finalization of cadastre activities. We have studied the changing services up to demand under two groups a) The activities to be carried out by the owners, but to be controlled by cadastre directors ships. b) The changing activities to be carried out by cadastre directors ships and other technical documents. Activities to be carried out by cadastre director ships are; Type changing, establishing or canceling the easement, unification, application, showing the parcel on its place, and sample map. Activities only to be controlled by cadastre directors Ships are: maps of dividing land in to a lots, maps of leaving to road, maps of creating from roads, limitation maps, parceling maps, expropriation maps, village location maps, and other maps and plans concerning register. In the same part suggestions have been put forward concerning the structures of provincial organizations, it has been pointed out that the unification of cadastre director ships and land register director ships is necessary. In the seventh part, what we have studied is the methods used to carry out the services and map sections produced by using these methods. These methods are graphic method, classical method, photogramatric method, numeric method. The graphic method, the oldest one, has been explained and the disadvantage of this method have been told. We have also given explanations about the others methods. In the same part we have given some necessary information about cadastre maps produced from beginning of the cadastre activities and we XI have classified the maps. We have tried to point out that the current maps of cadastre are so primitive technologically giving examples from HAKAR (The Reform Project of Surveying - Cadastre) In the last part, we have taken cadastre director ship of Erzincan up and given detailed information about its foundation and functions, the services that they carry out, personnel equipment, and we have also given explanations about the three towns in the program 1996 and given some examples from renewing activities. Besides we have given information about improvement activities. Which has already been planned by the director ship, numeration activities and the efforts for establishing, a city information system. We have given explanations about the cadastre condition of the city center and central towns, the characteristics of the cadastre maps and we have indicated that the percentage of the cadastre applied area is % 52 in the region of Erzincan. In the finalization part, we have indicated that the cadastre of Turkey hasn't been completed yet, and there are still problems and unfavorable conditions in the places where even it has been completed. We have put forward some suggestions for the General Office of land register and Cadastre about the changes to be made in terms of administration law and technology. We have also pointed out that we won't be able to take to Turkey's cadastre up to the actual point as long as we continue working only when there is demand. xu 1) Cadastre activities. 2) Changing activities when demanded. 3) Renewing activities. The cadastre activities have been explained here and the following have been mentioned: preliminary works, limiting the cadastre working land, island sections, the preparations of island sketches, limiting real estates, measuring affairs, fixing affairs, drawing affairs, the finalization of cadastre activities. We have studied the changing services up to demand under two groups a) The activities to be carried out by the owners, but to be controlled by cadastre directors ships. b) The changing activities to be carried out by cadastre directors ships and other technical documents. Activities to be carried out by cadastre director ships are; Type changing, establishing or canceling the easement, unification, application, showing the parcel on its place, and sample map. Activities only to be controlled by cadastre directors Ships are: maps of dividing land in to a lots, maps of leaving to road, maps of creating from roads, limitation maps, parceling maps, expropriation maps, village location maps, and other maps and plans concerning register. In the same part suggestions have been put forward concerning the structures of provincial organizations, it has been pointed out that the unification of cadastre director ships and land register director ships is necessary. In the seventh part, what we have studied is the methods used to carry out the services and map sections produced by using these methods. These methods are graphic method, classical method, photogramatric method, numeric method. The graphic method, the oldest one, has been explained and the disadvantage of this method have been told. We have also given explanations about the others methods. In the same part we have given some necessary information about cadastre maps produced from beginning of the cadastre activities and we XI have classified the maps. We have tried to point out that the current maps of cadastre are so primitive technologically giving examples from HAKAR (The Reform Project of Surveying - Cadastre) In the last part, we have taken cadastre director ship of Erzincan up and given detailed information about its foundation and functions, the services that they carry out, personnel equipment, and we have also given explanations about the three towns in the program 1996 and given some examples from renewing activities. Besides we have given information about improvement activities. Which has already been planned by the director ship, numeration activities and the efforts for establishing, a city information system. We have given explanations about the cadastre condition of the city center and central towns, the characteristics of the cadastre maps and we have indicated that the percentage of the cadastre applied area is % 52 in the region of Erzincan. In the finalization part, we have indicated that the cadastre of Turkey hasn't been completed yet, and there are still problems and unfavorable conditions in the places where even it has been completed. We have put forward some suggestions for the General Office of land register and Cadastre about the changes to be made in terms of administration law and technology. We have also pointed out that we won't be able to take to Turkey's cadastre up to the actual point as long as we continue working only when there is demand.
 • Öge
  Uzaktan algılama verileriyle orman yangını analizi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998) Özkan, Coşkun ; Sunar, Filiz ; 75409 ; Jeodezi ve Fotogrametri
  Uzaktan algılama biliminde, uydular aracılığıyla yer yüzündeki cisimlerin yayınladığı ve yansıttığı elektomanyetik enerji dijital olarak kayıt edilir. Kaydedilen bu enerji bilgisayar ortamında işlenip, analiz edilerek yeryüzündeki kaynakların yönetimi, doğal ve kültürel çevrenin gözlenmesi olanaklıdır. Uzaktan algılamanın bu özelliği; hızlı, doğru ve konvansiyonel ölçme yöntemlerine göre daha ekonomik ve ayrıntılı bir araştırma olanağı sağlar. Bu çalışmada ülkelerin en büyük doğal zenginlik kaynağı olan ormanların başlıca düşmanı olan yangın, yangın sonrası oluşan hasarın belirlenmesi amacıyla uzaktan algılama teknikleriyle incelenmiştir. Bu çalışmada ilk olarak uzaktan algılamanın kısa bir tamım yapıldıktan sonra çalışmanın genel amacı ile değerlendirmede göz önüne alman kriterler ve elektromanyatik spektrum, atmosfer etkisi, cisimlerin spektral özellikleri açıklanmıştır. Uydu sistemleri bölümünde, incelenen bölgeye ait dijital görüntülerin elde edildiği SPOT, LANDS AT ve İRS İC uydularının ve taşıdıkları algılama sistemlerinin özellikleri açıklanmış ve bu özellikler kapsamında sistemler birbiriyle karşılaştırılmıştır. Daha sonra dördüncü bölümde, dijital görüntü, dijital görüntü işleme teknikleri ve bu teknikler kapsamında görüntü zenginleştirme ve sınıflandırma işlemleri anlatılmıştır. Coğrafî Bilgi Sistemlerinin verildiği beşinci bölümde, CBS'nin tanımı, bişenleri ve bu çalışmada kullanılan CBS yazılımı ARCVDEW hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama bölümünde, bölgenin coğrafi tamını, iklim ve bitki örtüsü ve jeolojik yapısı verilmiş yapılan diğer işlemler sırasıyla anlatılmıştır. Öncelikle mevcut 1/2S000 ölçekli topoğrafik paftalarla yangın sonrası durumu yansıtan tematik orman haritaların sayısallaştırılması anlatılmıştır. Daha sonra oran görüntülerle yapılan çalışma anlatılmıştır. Yangın öncesi ve sonrası yanan bölgedeki yansıtım farklılığım ortaya koymak için yapılan spektral profil analizi şekilleriyle anlatılmıştır. Sınıflandırma çalışması, uygun bant kombinasyonlarının seçimi ve görüntülerin sınıflandırılmasıyla anlatılmıştır. Bu işlemler sonucunda elde edilen veriler (oran, sınıflandırma ve orijinal görüntü verileri) oluşturulacak CBS ortamında birleştirilmek üzere ülke koordinat sistemine (UTM) dönüştürülmüştür. Son bölümde yapılan çalışmanın sonuç irdelemesi yapılmıştır.