Sertleşen Betonda Çatlak Riskinin Simülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Demirel, Ceylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri olan dürabilitenin olumsuz etkilenmesine neden olan çatlakların risk analizleri, simülasyon programı kullanılarak yapılmıştır. Çatlak risk analizi yapılırken, beton sıcaklığındaki değişim ve nedenleri incelenmiştir. Bu nedenler, beton özellikleri, çevre ve kür koşullarının etkileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerin sonunda beton sıcaklığının artışına ısıl iletkenliğin ve ısı gelişiminin etkileri gözlenmiştir. Betondaki çatlak riskinin değişimlerinde ise aktivasyon enerjisinin, ısı gelişiminin, elastisite modülünün ve ısıl genleşmenin etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, betonda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri olan dürabilitenin olumsuz etkilenmesine neden olan çatlakların risk analizleri, simülasyon programı kullanılarak yapılmıştır. Çatlak risk analizi yapılırken, beton sıcaklığındaki değişim ve nedenleri incelenmiştir. Bu nedenler, beton özellikleri, çevre ve kür koşullarının etkileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerin sonunda beton sıcaklığının artışına ısıl iletkenliğin ve ısı gelişiminin etkileri gözlenmiştir. Betondaki çatlak riskinin değişimlerinde ise aktivasyon enerjisinin, ısı gelişiminin, elastisite modülünün ve ısıl genleşmenin etkilerinin olduğu gözlenmiştir.
Durability is the most important problem for the concrete. In this work, crack risk was analysed which is the most effective factor for the durability and a simulation programme was used to analyse the crack risk. When the crack risk is analysed, difference of concrete temperature and cause of difference was inspected. All of the causes are explained with concrete properties and boundary conditions. In conclusion, end of the analyses thermal conductivity and heat development are effective for the concrete temperature difference. At the same time, elastisite modulu, thermal expansion, heat development and activation energy are the effective for the change of crack risk.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
DÜrabilite, Isıl İletkenlik, Isı Gelişimi, Aktivasyon Enerjisi, Isıl, Durability, Thermal Conductivity, Heat Development, Activation Energy, Thermal Expansion
Alıntı