Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi Ve Örgütsel İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Analizi

dc.contributor.advisor Çalışır, Fethi tr_TR
dc.contributor.author Gürel, Gözde tr_TR
dc.contributor.authorID 402861 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:33Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:33Z
dc.date.issued 2011-06-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Firma performansı rekabetin her geçen gün büyüdüğü ve sınırların kalktığı bugünün pazarında firmaların hayatta kalmasının en önemli göstergesidir. Pazarların daha da inişli çıkışlı olmaya başladığından beri firmalar için pazarda inovasyona ve örgütsel öğrenmeye odaklanmadan kalabilmek hayli zorlaşmıştır. Bu bağlamda, firma performansını örgütsel etmenlerin bir alt kümesi olarak tanımlamak ve firma performansını etkiyebilecek faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki 316 firmadan oluşan örneklemden toplanan veri ile örgütsel öğrenme, dönüşümcü liderlik, pazar yönlendirmesi ve örgütsel inovasyonun firma performansı üzerine etkisini açıklamaya çalıştık. Bizim sonuçlarımız firma performansını tahmin etmede örgütsel inovasyonun ve pazar yönlendirmesinin anlamlı birer rolleri olduğunu doğrulamıştır. Örgütsel öğrenme, pazar yönlendirmesi ile karşılaştırıldığında firma performansının daha güçlü belirleyicisidir. Bu araştırma modelinde örgütsel öğrenme ve pazar yönlendirmesi örgütsel inovasyonun öncülleri olarak bulunmuşlardır. Çalışmamızın diğer bir sonucu ise liderliğin hem örgütsel öğrenme hem de pazar yönlendirmesi üzerinde doğrudan etkisinin bulunduğudur. Ek olarak, model örgütsel inovasyon, pazar yönlendirmesi ve örgütsel öğrenmedeki büyük çaptaki sapmayı açıklamaktadır. Çalışma yöneticiler için yönetimsel çıkarımların yapılması ve olası gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmasıyla sonuçlandırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Firm performance is the best indicator of firms’ survival in today’s borderless and ever-increasing competitive markets. The markets have also become much more volatile, so it’s very difficult for the firms to be able to stay in the market without focusing on innovation and organizational learning. In this context, it is extremely important to define firm performance as a subset of organizational factors and to identify factors that may influence firm performance. In this study, using data collected from a sample of 316 firms in Turkey, we explore the influence of organizational learning, transformational leadership, market orientation and organizational innovation on firm performance. Our results confirm the significant roles of organizational innovation and market orientation in predicting firm performance. Organizational innovation is a much stronger predictor of firm performance compared to market orientation. In the research model, organizational learning and market orientation are found to be the antecedents of organizational innovation. Another result of our study is that leadership has a direct effect on both organizational learning and market orientation. Additionally, the model explained the substantial variance in organizational innovation, market orientation and organizational learning. The study concludes with the implications of this study for managers and recommendations for possible future research. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5749
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Firma Performansı tr_TR
dc.subject Örgütsel Öğrenme tr_TR
dc.subject Dönüşümcü Liderlik tr_TR
dc.subject Pazar Yönlendirmesi tr_TR
dc.subject Örgütsel İnovasyon tr_TR
dc.subject Firm Performance en_US
dc.subject Organizational Learning en_US
dc.subject Transformational Leadership en_US
dc.subject Market Orientation en_US
dc.subject Organizational Innovation en_US
dc.title Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi Ve Örgütsel İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative The Effects’ Analysis Of Organizational Learning, Transformational Leadership, Market Orientation And Organizational Inovation On Firm Performance en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11608.pdf
Boyut:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama