Antrasen Ve Azid Yan Grupları İçeren Polikarbonatların İkili ‘click’ Reaksiyonları İle Modifikasyonu

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Yoldaş, Sümeyra tr_TR
dc.contributor.authorID 10039649 tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T12:41:35Z
dc.date.available 2018-05-18T12:41:35Z
dc.date.issued 2014-06-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Antrasen ve azid fonksiyonlu halkalı karbonat monomerleri sentezlenerek, ko-polimerizasyonu, benzil alkol başlatıcılığında, 1,8-diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en ve 1-(3,5-bis(trifloromethil)fenil)-3-siklohekzil tiyoüre katalizörlüğündeki halka açılma polimerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın sonraki kısmında antrasen ve azid fonksiyonlu polikarbonat zincirine bakır katalizli azid-alkin siklokatılma (CuAAC) reaksiyonu ile Alkin-PCL ve Diels-Alder (DA) reaksiyonu ile maleimid uç fonksiyonlu PEG takılarak PC-g-PCL/PEG aşı kopolimeri elde edildi. Aşı kopolimerleri için Diels-Alder reaksiyon etkinliği UV-Vis spektroskopisi yardımıyla belirlendi. Elde edilen monomerler, öncü bileşikler, başlangıç polimerleri ve sonuç polimerler 1H NMR, UV, FT-IR ve GPC kullanılarak analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, anthracene and azide functional cyclic carbonate monomers are synthesized, the co-polymerization of these was carried out successfully via ring-opening polymerization (ROP) using benzyl alcohol as initiator, 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 1-(3,5-bis(trifluorometh1-(3,5-bis(trifluoromethyl))-3-cyclohexyl-2-thiourea, as catalyst system.  Subsequently, anthracene and azide functional polycarbonate chain, copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) by reaction of Alkyne-PCL, and Diels-Alder (DA) by reaction maleimide end-functionalized PEG attaching and  PC-g-PCL/PEG heterograft copolymer was obtained. Diels-Alder click reaction efficiency for graft copolymerization was monitored by UV-Vis spectroscopy. The structures of all monomers, initiators, polymer precursors and final polymers were confirmed exactly using GPC, 1H NMR, UV-Vis and FT-IR analyses. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15477
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polikarbonat tr_TR
dc.subject Click Kimyası tr_TR
dc.subject Polycarbonate en_US
dc.subject Click Chemistry en_US
dc.title Antrasen Ve Azid Yan Grupları İçeren Polikarbonatların İkili ‘click’ Reaksiyonları İle Modifikasyonu tr_TR
dc.title.alternative Modification Of Pendant Anthracene And Azide Functionalized Polycarbonates Via Double Click Reactions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10039649.pdf
Boyut:
2.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama