Kurutucularda Tahrik Mekanizması Problemlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-15
Yazarlar
Haraç, İdris Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açık alanın az olduğu kentlerde yaşamın artmasıyla birlikte çamaşır kurutucularının kullanımı artmıştır. Çamaşır makinesine benzeyen bir mekanizma ile çalışan çamaşır kurutucularda, çamaşırlarımızı bir tambura yerleştiriyoruz. Tambur dönerken kullanılan bir ısıtıcı vasıtası ile makine içerisinde devir-daim olan havanın ısınması sağlanıyor ve su buharı kondenser ile yoğunlaştırılıp su haznesine toplanarak çamaşırlar kurutuluyor. Motor milinden alınan moment bir kayış ile tambura iletilmektedir. Tahrik momentini veren elektrik motoru ve tambur arasındaki çevrim oranı, tamburun düşük devirlerde olması gerektiği için çok yüksek olmakta ve bu da motor mili ile tahrik momentini ileten kayış arasındaki sarılma açısının yeterli olmamasına neden olmaktadır. Aşırı yükleme ve yetersiz sarılma açısı milin kayışa tutunamayıp patinaj yapmasına neden olmaktadır. Farklı testler ve mekanizma tasarımları ile bu kayış problemi incelenip, sorunsuz şekilde çalışan bir kurutucu tahrik mekanizmasının tasarlanması hedeflenmiştir.
The increase of settling at bigger cities which has no free space like gardens has increased dryer usage. To dry the wet clothes-dryers are used. We place wet clothes into tumble and the mechanism is like washing machine belt-drive mechanism. While the tumble is rotating, a heater is used in order to heat the air which is used to get the humidity of the clothes. A condenser is used to dense the water vapor. A belt is used for the transmission of the torque from the AC electric motor to the tumble. Because of the need of low tumble speeds brings small motor shaft diameters and this causes big speed ratios between tumble and motor shaft. When the user puts over-load into the tumble, insufficient wrap angle between the belt and motor shaft causes the slippage of motor shaft on the belt and broken belts. The aim of this thesis is to design a reliable belt-drive system for these machines.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kayış Kasnak Mekanizmaları, Çamaşır Kurutucu, Belt Drive Mechanisms, Dryer
Alıntı