Sürdürülebilir Mimarlığın Ekosistemin Kentle Simbiyotik İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

dc.contributor.advisor Ayıran, Nezih tr_TR
dc.contributor.author Boyacıoğlu, Can tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:40Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:40Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada sürdürülebilir mimarlığın genel problemleri, kentin ekosistemin bir parçası olduğu savından yararlanılarak araştırılmıştır. Bu çalışma içerisinde mimari yapının ve kentin ekosistem ile olan ilişkisinin mimari tasarıma etkisi açıklanmış, bu etkinin mimari yapının sürdürülebilirliğine nasıl katkı yapacağı örnekler üzerinden giderek araştırılmıştır. Günümüz kentleri oluşan yoğun endüstriyel faaliyetler ve giderek artan nüfusları ile dahil oldukları ekosistemlere yoğun etkide bulunmaktadırlar. Sonuç olarak ise yine kentler ekosistemdeki homeostatik dengenin değişmesi ile olumlu veya olumsuz etkilenir. Mimari yapılar da bu olumlu veya olumsuz etkinin parçalarıdır. Tez dahilinde ekolojik mimari yapıların, yapılı çevre ve doğal çevre ile ilişkileri örneklenerek bu kurulan simbiyotik ilişkilerin hangi şartlarda başarılı olduğu saptanmıştır. Günümüz yeşil mimarisi, teknik altyapılar, yeşillendirilmiş katlar veya geri dönüşümlü sistemler içerebilir. Bu yapılar yapılmalarından itibaren dahil oldukları sistem ile birebir ilişki içerisine girerler. Bu araştırma kapsamında binaların dahil oldukları sistem ile ilişkilerinin nasıl planlanabileceği, hangi kıstaslar ile kent ve ekosistem ile simbiyotik bağlantı kurabileceği araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the main problems of sustainable design try to be solved with the basic idea of city is a part of ecosistem which enclose it. The main idea of the thesis is to find the effect of the building to the idea of symbiotic relation between city and ecosystem. Today’s cities affect the surrounding ecosystems massively. These massive effects changes the ecosystem, the life which is in the ecosystem. Also cities are affected from these affects results because of ecosystems homeostatic balance changes. This work tries to example how the building successfully affect the relation between city and the surrounding ecosystem and how can these relation effects change the designing of ecological buildings. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3376
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yeşil Mimarlık tr_TR
dc.subject Ekoloji tr_TR
dc.subject Ekosistem tr_TR
dc.subject Simbiyoz tr_TR
dc.subject Kentsel Metabolizma tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Green Architecture en_US
dc.subject Ecology en_US
dc.subject Ecosystem en_US
dc.subject Symbiosis en_US
dc.subject Urban Metabolism en_US
dc.subject Sustainability en_US
dc.title Sürdürülebilir Mimarlığın Ekosistemin Kentle Simbiyotik İlişkisi Bağlamında İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Analysis Of Sustainable Architecture In The Basis Of Symbiotic Relations Between City And Ecosystem en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10878.pdf
Boyut:
3.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama