Soyut Somut Sentezinde Adsız Kompozisyonlar

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Özçelik, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Sanat yapıtını oluşturmada kullanılan malzemenin etkisi vardır. Fakat asıl etkiyi, görsel olarak oluşturulan yapı tın kendi düzenlemesi verecektir. Bu yüzden boyayı fırça ile sürmek ya da hava ile püskürtmek sonucu değiştirmeyecek, sadece teknik bir olay olarak kalacaktır. Yapıtlarda renklilik hakimiyeti var. Soyut-somut sentezin de oluşturulan yapıtlardaki biçimler, gerçekt doğadan alınmıştır. Renklerinde yorum yapılmış, doku olarak değiştirilmeden kompüze edilmişlerdir.
The continuous development of art of painting can be seen through the cave walls. In the flow of history the artists, who have been searching for new styles of art, have done different sorts of works to express their different opinions and vews. Although all those changes met with great difficulties, received sharp destructive reactions and consideration of no value, the same pieces produced by the foreseeing minded artists were gained by the history of art and also led the later artists. However the same situation and the same things still exist - exactly as they were before - at present for the artists who are searching for new trends and attempts. Again, the rights of today will be passed on to the future for the new works of tomorrows and art will be the definite winner.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Sanat eserleri, Soyut sanat, Fine Arts, Artistic work, Abstract art
Alıntı