Işıklı Kavşaklarda Değişik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Gedizlioğlu, Ergun tr_TR
dc.contributor.author Çetinkaya, Gülcan tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-11-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T08:55:13Z
dc.date.available 2015-06-12T08:55:13Z
dc.date.issued 2008-11-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ankara ilinde şehiriçi ışıklı (sinyalize) bir kavşak olan Adnan Kahveci Işıklı Kavşağı incelenmiştir. Bu kavşakta kamera ile trafik gözlem ve sayımı yapılmıştır. Gözlem ve sayımlardan elde edilen veriler kullanılarak, ışıklı kavşak için kapasite ve gecikme çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme öncelikle kavşakta mevcut uygulanan devre süresine göre yapılmıştır. Daha sonra yeni devre süresi hesaplanarak kapasite ve gecikme çözümlemesi yeniden yapılmıştır. Kapasite ve sinyalizasyon hesapları, ışıklı kavşaklarda kapasite çözümleme yöntemlerinden, Webster (İngiliz) Yöntemi, Yolların Kapasitesi El Kitabı Yöntemi (HCM: Highway Capacity Manual, 1985), Avustralya Yöntemi ve Sidra Intersection 3.2 Programı ile yapılmıştır. Sonuçlar kısmında, çözümlemeler neticesinde elde edilen değerler irdelenmiştir. Sidra Intersection 3.2 Programı ile elde edilen çözümleme sonuçlarının gözlemlere oldukça yaklaştığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a signalized intersection, which is Adnan Kahveci Intersection in Ankara, is studied. At this intersection, traffic observation and traffic counting are done. By using the data from the observations and accounts, capacity and delay analysis are made for the signalized intersection. Analysis is firstly performed according to the applied cycle time. And then, capacity and delay analysis are made for the calculated new cycle time. Capacity and signalization calculations are done with the methods of capacity analysis for signalized intersections such as: Webster (British), Highway Capacity Manual (HCM 1985), Australia Method and Sidra intersection 3.2 programme. At the results section, the values obtained from the analysis are examined. It is determined that the values obtained from Sidra intersection 3.2 programme considerably approached to the observations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4881
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject ışıklı kavşak tr_TR
dc.subject kapasite tr_TR
dc.subject gecikme tr_TR
dc.subject signalized intersection en_US
dc.subject capacity en_US
dc.subject delay en_US
dc.title Işıklı Kavşaklarda Değişik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of Varios Calculation Methods For Signalized Intersections en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8965.pdf
Boyut:
977.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama