Işıklı Kavşaklarda Değişik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-12
Yazarlar
Çetinkaya, Gülcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ankara ilinde şehiriçi ışıklı (sinyalize) bir kavşak olan Adnan Kahveci Işıklı Kavşağı incelenmiştir. Bu kavşakta kamera ile trafik gözlem ve sayımı yapılmıştır. Gözlem ve sayımlardan elde edilen veriler kullanılarak, ışıklı kavşak için kapasite ve gecikme çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme öncelikle kavşakta mevcut uygulanan devre süresine göre yapılmıştır. Daha sonra yeni devre süresi hesaplanarak kapasite ve gecikme çözümlemesi yeniden yapılmıştır. Kapasite ve sinyalizasyon hesapları, ışıklı kavşaklarda kapasite çözümleme yöntemlerinden, Webster (İngiliz) Yöntemi, Yolların Kapasitesi El Kitabı Yöntemi (HCM: Highway Capacity Manual, 1985), Avustralya Yöntemi ve Sidra Intersection 3.2 Programı ile yapılmıştır. Sonuçlar kısmında, çözümlemeler neticesinde elde edilen değerler irdelenmiştir. Sidra Intersection 3.2 Programı ile elde edilen çözümleme sonuçlarının gözlemlere oldukça yaklaştığı belirlenmiştir.
In this study, a signalized intersection, which is Adnan Kahveci Intersection in Ankara, is studied. At this intersection, traffic observation and traffic counting are done. By using the data from the observations and accounts, capacity and delay analysis are made for the signalized intersection. Analysis is firstly performed according to the applied cycle time. And then, capacity and delay analysis are made for the calculated new cycle time. Capacity and signalization calculations are done with the methods of capacity analysis for signalized intersections such as: Webster (British), Highway Capacity Manual (HCM 1985), Australia Method and Sidra intersection 3.2 programme. At the results section, the values obtained from the analysis are examined. It is determined that the values obtained from Sidra intersection 3.2 programme considerably approached to the observations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
ışıklı kavşak, kapasite, gecikme, signalized intersection, capacity, delay
Alıntı