Solaklı Havzasında Aylık Ve Yıllık Debi Süreklilik Eğrilerinin Normalleştirme Yöntemiyle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Ağıralioğlu, Necati tr_TR
dc.contributor.author Ayaz, Ekrem tr_TR
dc.contributor.department Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics and Water Resources Engineerin en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:41:28Z
dc.date.available 2015-07-15T13:41:28Z
dc.date.issued 2009-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada akım ölçümü yetersiz akarsu havzalarında Singh ve diğ. (2001) kullandığı debi süreklilik eğrisi elde etme modeli incelenip, Solaklı havzasında uygulaması yapılmıştır. Çalışma yapılırken Solaklı havzasında bulunan 3 akım gözlem istasyonundaki veriler (Of-Dernekpazarı, Haldizen-Şerah (Uzungöl) ve Ögene-Alçakköprü akım gözlem istasyonları (AGİ)) kullanılmış ve 1 istasyonla (Solaklı-Ulucami AGİ) kontrol işlemi yapılmıştır. Burada model, üç ayrı zaman dilimi ( yıllık, aylık, günlük) için tekrarlanmıştır ve modelin bu havzaya uygulanabilir olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, günlük veriler de model oluşturmada kullanılmak istenmiş fakat, veriler normalleştirilemediği için bu modelde kullanılamamıştır. Yıllık verilerden elde edilen model verileri ve model denkleminin kullanılabilir olduğu ancak aylık verilerden elde edilen model verileri ve model denkleminin verimli olarak kullanılabilir olmadığı görülmüştür. Bunun en önemli sebebi de havzadaki ölçülmüş verinin az olmasıdır. tr_TR
dc.description.abstract In the present study, the model for obtaining the flow duration curve used by Singh et al. (2001) in the tributary basins the flow rate measurements of which are insufficient was examined and applied in Solaklı basin. During the study, data obtained from three flow observation stations (Of-Dernekpazarı, Haldizen-Şerah and Ögene-Alçakköprü flow observation stations (FOS)) were used and the check procedure was carried out by means of 1 station (Solaklı-Ulucami FOS). The model were repeated for three different periods (annual, monthly and daily) and it was tried to be determined whether this model is applicable to this basin. At the end of the study, the daily data was also tried to be used in the establishment of the model, but it couldn’t be used since the data could not be normalized. It was seen that the model data and the model equation obtained from the yearly data were efficiently usable while the model data and the model equation obtained from the monthly data were not efficiently usable. The most important reason of this result was the insufficient data measured for the basin. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7949
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject debi süreklilik eğrisi tr_TR
dc.subject havza tr_TR
dc.subject normalleştirme tr_TR
dc.subject model tr_TR
dc.subject flow duration curve en_US
dc.subject basin en_US
dc.subject normalizing en_US
dc.subject model en_US
dc.title Solaklı Havzasında Aylık Ve Yıllık Debi Süreklilik Eğrilerinin Normalleştirme Yöntemiyle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Invastigation Of Annualy And Monthly Flow Duration Curves Using Normalizing Method In Solakli Basin en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9804.pdf
Boyut:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama