Köprülerin Deprem Performansının İtme Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Bayrampaşa Köprüsünün Güçlendirilmesi

dc.contributor.advisor Güler, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Ganbat, Batbayar tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:14Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:14Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında köprü güçlendirmesi ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve uygulama olarak Bayrampaşa Köprüsü seçilmiştir. İlk olarak, köprü mevcut durumu doğrusal elastik analizi AASHTO yöntemi kullanılarak yapılmış ve mevcut köprü taşıyıcı sistemi tahkik edilmiştir. Bir sonraki bölümde, köprünün mevcut taşıyıcı sistemi CALTRANS Seismic Design Criteria kullanılarak doğusal olmayan analiz yapılmıştır. Kolonların moment-eğrilik diyagramlarını elde edebilmek için XTRACT programından yararlanılmıştır. Yapı analizinde SAP2000 VER.8.16 NONLINEAR kullanarak kolonlarda oluşan plastik dönmeler elde edilmiş, oluşan plastik dönmelere bağlı olarak köprünün performans seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda malzeme şekil değiştirmeleri S1 ve S2 deprem seviyesinde istenen sınırları aşıldığından köprü güçlendirilmiştir. Son bölümde güçlendirilmiş köprü için doğrusal olmayan analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda mantolanmış kolonlarda malzeme şekil değiştirmeleri S1 ve S2 deprem seviyesinde istenen sınırlar içersinde kalmıştır. Güçlendirilmiş başlık kirişi ve temellerde eğilme ve kesme kuvveti tahkiki yapılmıştır. Temel zemini emniyet gerilmesi kontrolü ve eleastomer mesnet deplasmanları tahkik edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sayısal çözüm sonuçları bu bölümde yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The study information related to the topic has been given Bayrampasa Bridge which has been chosen as a numerical analysis. Firstly, the seismic calculations of the bridge has been carried out by using of elastic analysis which is the method used by AASHTO. In the numerical solution SAP2000 Structure Analysis Program has been used. M-N interaction diagrams used for investigating the biaxial flexure strength has been drawn with XTRACT program. In the next Deformation Based Analysis has been carried out by CALTRANS. XTRACT program has been utilized in order to get the moment curvature diagrams of columns. SAP 2000 Structure Analysis Program has been used in structural analysis, plastic rotations formed on columns have been obtained; and the performance level of bridge has been tried to be determined by considering at the plastic rotations. As a result of the analysis, the materials strains in S1 and S2 seismic performance exceeds the limits. So it is decided to retrofit of the bridge. In the last the structural system of strengthened bridge was analyzed again. The material strains in S1 and S2 seismic performance levels satisfied. The foundations are also strengthened to increase the flexural and shear capacity. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6714
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem Performans tr_TR
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Doğrusal Olmayan Analiz tr_TR
dc.subject Seismic Performance en_US
dc.subject Strengthened en_US
dc.subject Deformation Based Analysis en_US
dc.title Köprülerin Deprem Performansının İtme Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Bayrampaşa Köprüsünün Güçlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Performance Evaluation Of Bridges By Using Pushover Analysis And Stergthening Of Bayrampasa Bridge en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7907.pdf
Boyut:
2.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama