Eğin Türkülerinin Edebi, Ritmik Ve Melodik Yönden İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Elmas, Kenan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Eğin Yöresi türkülerinin TRT repertuarı çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv taramasının ardından, yörenin folklorik yapısını oluşturan öğelerin başında yer alan tarih ve coğrafya konuları başta olmak üzere, yöresel özelliklerin oluşumunu sağlayan diğer faktörler üzerinde bir araştırma başlatılmıştır. Eğin'in tarihi, coğrafi yapısı, iklimi, yerleşimi ve bunlara bağlı olarak geçmişin izlerini taşıyan öğeler teker teker biraraya getirilmiştir. Halk Türkülerimizde karşımıza çıkan yöresel söyleyiş özellikleri, deyimler, yörede kullanılan yöreye has kelimeler, deyişler, dualar, beddualar birer birer işlenmiş, sonra da kendi çalışmamız olan yöre türkülerinin söz, usul ve melodik yönünden incelenmesine geçilmiştir. Ezgilerin sözleri, sözlerin Türk Halk Edebiyatı nazım türlerinden hangisine dahil olduğu, ezgilerin ritmik yapıları, ardından, ezgilerin melodik yapılarının incelenmesine geçilmiş ve bu başlık altında, ezgilerin kararları, donanımları, seyri, ses sahaları, dizileri incelenmiş. Ele alınan 3 1 Eğin türküsü ayrı ayrı incelendikten sonra eldeki verilerden yöre türküleri üzerinde benzerlik ve farklılıktan yola çıkılarak sonuca varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Eğin türkülerinin söz, usul ve melodi üçgeni çerçevesinde incelenmesi konulu bir çalışma oluşturulmuştur.
Upon an archive research having been carried out on folk-songs of Eğin district within the frame of the repertory of Turkish Radio and Television association, A comprehensive research has been launched on, mainly historical and geographic subjects which constitute folklorical structure of the said district, other elements which enables formation of the peculiarities of the district. Historical and geographic structure, climate and residence type of Eğin, and elements which depend on the aforementioned facts and reveal its history have been combined one by one. Regional peculiarities of performance, phrases, words specific to that district, prayers, curses which can be seen in our folk-songs, was processed one by one, and then skipped to examination of song-folks of the district with respect to expression, style and melody. Expressions of songs, which of the versification group included in Turkish folk literature they belong to, rythmic structures of songs, and melodic structure have been examined, then decisions and equipment, sound fields, and their intervals have been examined, and finally, forms of the songs have been examined. As per the results gained after these examinations, a study has been formed in order to examine song-folks of Eğin district within the triangle of expression, style and melody.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Müzik, Ezgi, Halk müziği, Malatya-Eğin, Türk halk müziği, Türküler, Melody, Folk music, Malatya-Eğin, Turkish folk music, Folk songs
Alıntı