Ağ Yönetiminin Yönetim Bilişim Sistemlerinin Ve Elektronik Ticaret Uygulamalarının Etkinlikleri Üzerindeki Önemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karalar, Ömer Aytuğ
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Modern telekomünikasyon ve veri-iletişimi ağları daha önce olmadığı kadar karmaşık bir hale gelmiştir. Ağı yönetmek işi şu an dahi zor bir iş olmasına rağmen telekomünikasyon pazarındaki yeni düzenlenmelerden sonra önümüzdeki on yılın en temel sorunlarından biri halini alacaktır. Bu çalışmada, ilk olarak yönetim bilişim sistemlerinin önemi ve uygulama alanları üzerinde durulmuştur. Bugünün toplumlarında iletişim ağlarının artan rolü daha yüksek seviyelerde ağ kesintisizliği ve güvenilirliğine ihtiyacı doğurmuştur. Bu nedenle yönetim bilişim sistemlerinin önemli araçlarından biri olan ağ yönetimi de günümüzün vazgeçilmez araştırma alanlarından biri olmuştur. Yapılan bu çalışmada özellikle ağ yönetimi araçları üzerinde durulmuştur. Son olarak ise ağ yönetimi sisteminin iş dünyasındaki uygulamalarını ortaya çıkarmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bu alanda yapılan uygulamalar incelenmiştir. Bu doğrultuda bilişim sektörünün genel durumu incelenmiş ve sektör hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu firmanın ağ yapısını incelemek amacına yönelik olarak, firma yetkilileriyle yapılan derinlemesine mülakatlar ve firmada mevcut ağ üzerinde çalıştırılan ve ağın özelliklerini ortaya çıkaran programlarla ağın yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde firmadaki ağ yapısının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar tespit edilmiş, literatür çalışmasında ortaya konulan yönetim bilişim sistemlerinin bir parçası olan ağ yönetimi uygulamaları yakından incelenmektedir.
The modern telecommunications and data-communication networks are the most complex systems ever implemented. The task of managing the network is already difficult, and with the deregulation of the telecom marketplace it will become one of the major issues of the next 10 years. In this study, in the first section the importance and the application areas of management information systems are expressed. The increasing role of communication networks in today's society results in a demand for higher levels of network availability and reliability. For this reason network management as a tool of management information systems has been an area of research recently. In this study network management tools are mentioned. Finally, to learn more about the network management applications in the business environment, a firm operating in the IT sector and its network management activities are analysed. Paralel to this the general status of the IT sector is analysed and information about it is also given. As to reach the objective of analysing a firms network structure, indepth interviews with the firm’s technical support manager and general manager are held. Besides with using software that can detect the structure of the network that is being useg in the firm is run. By doing all these above, the software and the hardware that are necessary to maintain a network up and efficient are determined. Thus with the light of the literature review, network management being the very important part of management information systems is scrutinized deeply.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Yönetim Bilişim Sistemleri, Ağ Yönetimi, Ağ Yönetimi Araçları, Bilişim Sektörü, Management Information Systems, Network Management, Network Management Tools, IT Sector
Alıntı