Şehirsel Yerleşmelerde Fractal Ve Cellular Automata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Giritlioğlu, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Yüzer, Mehmet Ali tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:30:40Z
dc.date.available 2015-11-19T12:30:40Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu araştırmada, fiziki verilerin yanı sıra sosyo-ekonomik veriler kullanılarak ve yerleşmelerin fractal yapısına bağlı olarak en küçük hücresel fonksiyon ile diğer fonksiyonlar arası ilişkiler baz alınarak geliştirilen hücresel otomasyon modeli ile, yerleşmelerin planlama sürecine katkı sağlayacak yönlendiricilerin elde edilmesi araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde, dünyada yerleşik düzene geçiş sonrası şehirsel alanların oluşturduğu formların irdelenmesi, klasik şehir formları-gelişme sınırları-büyüme modelleri hakkında sanayi dönemi öncesi ve sonrası geliştirilen modeller araştırılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmada geliştirilen yöntemin temelini oluşturan tekrar, hücresel ilişki, otomasyon ve hesaplama yöntemleri kavramları ve bu kavramların gelişim süreçleri irdelenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma kapsamında geliştirilen modelin temel özellikleri açıklandıktan sonra modele baz teşkil eden parametrelerin tespitinde uygulanan yöntem açıklanmış ve verilerin modele aplikasyonunda belirlenen kriterlerin esasları verilmiştir. Araştırmanın beşinci ve son bölümünde modelin çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan şema başta belirlenen varsayımlarla test edilmiş, buna göre araştırmanın genel sonuçları elde edilerek öneriler belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of the research is to get directors which contribute to the planning process of settlements with cellular automation model developed by taking relations among minimum cellular function and other functions and by using physical and socio-economic data. After the introduction part in the second chapter, urban forms in the world after the settled order are examined and models developed before and after industrial period about classic urban forms- development borders- growth models are searched. In the third chapter iteration, cellular relation, automation and computing methods which occur the foundation of research’s method and the development process of these concepts are examined. In the fourth chapter, after the explanation of the main characteristics of the model that developed in the research, the method applied to the determination of parameters and the criteria determined in the application of data to model are explained. In the fifth chapter the schema occurred at the end of the running of the model is tested by the initial hypothesis and suggestions are determined. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10525
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Şehir tr_TR
dc.subject Şehirsel Büyüme tr_TR
dc.subject Fractal tr_TR
dc.subject Cellular Automata tr_TR
dc.subject Bursa tr_TR
dc.subject Urban en_US
dc.subject Urban Growth en_US
dc.subject Fractal en_US
dc.subject Cellular Automata en_US
dc.subject Bursa en_US
dc.title Şehirsel Yerleşmelerde Fractal Ve Cellular Automata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Urban Development Areas By Fractal And Cellular Automata Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1222.pdf
Boyut:
134.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama