Tedarik Zinciri/lojistik Yönetiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımının Organizasyonel Performansa Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Aksoy, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tedarik zinciri yönetimi malzemenin elleçlendiği ilk andan ürünün tüketicilere ulaştığı ana kadar geçen bütün süreçlerdeki bilgi, malzeme akışlarının tamamından sorumludur ve bu sorumluluğu en üst düzeyde yerine getiren şirketler en başarılı olanlardır. Bu çalışma tedarik zincirinde bilişim teknolojileri kullanımı ile organizasyonel performans arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmaktadır. Daha önce yapılmış çalışmalar araştırılarak tedarik zinciri yönetimi, bilişim teknolojileri ve organizasyonel performans ve bu kavramlar arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Şirketlerin tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojileri kullanım seviyesini ortaya koyabilmek için anket hazırlanmıştır. Aynı şekilde şirketlerin organizasyonel performanslarını da belirleyebilmek için anket hazırlanmıştır. Sonuç olarak şirketlerin tedarik zinciri performansını artırırken bilişim teknolojilerinden faydalandıkları ve bunun da şirketlerin genel performansını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.
Supply chain management is responsible of all knowledge and material flows in the processes from first time a material handled and the time consumer received product and the companies which accomplish these responsibilities are always happen to be most successful ones. In this study the aim is to understand how will making use of information technologies in supply chain management effect organizational performance. In order to give a brief definition of supply chain management, information technologies, organizastional performance and represent the relationship between these concepts a literature search has been made. In this study we used questionaries to present organizational performances instead of the objective performance metrics. Finally we found out that companies are utilizing information technologies to increase supply chain management performance and this positively effects the organizational performance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Organizasyonel Performans, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Organizasyonel Performans
Alıntı