Geçici Elektromanyetik Ve Doğru Akım Özdirenç Yöntem Verilerinin Occam Ters Çözümü İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-04
Yazarlar
Kıyan, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, geçici elektromanyetik yöntem (TEM) ve doğru akım özdirenç (DAÖ) yöntem verilerinin ayrı ayrı ve ortak ters çözümü gerçekleştirilmiştir. OCCAM ters çözüm tekniği kullanılarak MATLAB ortamında bir program yazılmıştır. Geliştirilen yazılım, A, Q, H ve K tipi yer modelleri için üretilen yapay verilerle test edilmiştir. Testlerde, doğru akım özdienç verileri Schlumberger dizilimi için, geçici elektromanyetik verileri Gaver-Stehfest tekniği kullanılarak, merkezi halka ve tek halka ölçü düzenekleri kullanılarak üretilmiştir. Yazılımın gerçek verilerle test edilmesi için Çanakkale-Dardanos bölgesinde tuzlu su girişiminin haritalanması amacıyla 16 noktada merkezi halka ve tek halka geçici elektromanyetik ölçümleri ve 7 noktada doğru akım özdirenç ölçümleri yapılmıştır. Yapay ve gerçek verilerle yapılan analizler sonucunda, OCCAM ters çözümü klasik ters çözüm sunumuna göre yumuşak ve sürekli bir görünümle bölgeye dair daha gerçekçi bir sonuç vermektedir.
In this study, an inversion code has been developed in the MATLAB platform for both transient electromagnetic and DC resistivity data using OCCAM inversion algorithm. To calculate the TEM response of a layered earth for central-loop and coincident-loop configurations, the Gaver-Stehfest algorithm was used in the forward modelling. The forward modelling code was tested and verified with existing codes in the literature. The inversion code was tested with synthetic data. The synthetic data sets were generated for the four types of three layer models: A, Q, H and K. The tests showed that the smooth-model inversion reproduced general trend of the depth and resistivity of the true models without need for a priori assumptions about the number of layers. Application of the method to the field data were taken in Çanakkale-Dardanos campus for mapping saline water intrusion. To overcome this problem, transient electromagnetic method in the central loop and single loop was used. 16 transient electromagnetic and 7 DC resistivity soundings were collected and 8 TEM soundings data were interpretated by means of OCCAM type 1D inversion. The OCCAM inversion of TEM data gave a smooth and continuous resistivity variation of the area compared with the conventional inversion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
geçici elektromanyetik yöntem, OCCAM ters çözümü, ortak ters çözüm, transient electromagnetic method, OCCAM inversion, joint inversion
Alıntı