İki Fazlı Petrol Ve Su Akışının Sayısal Simülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-03
Yazarlar
Sever, Atakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İki fazlı petrol ve su akışı, pek çok rezervuar mühendisliği uygulamasının konusunu oluşturmaktadır. Yaygın kullanımı ve önemi nedeniyle bu çalışmanın amacı, iki fazlı petrol ve su akışının temellerinin anlaşılması ve basınç-saturasyon davranışlarının gözlemlenebilmesi için tek kuyulu bir sistem için silindirik koordinat sisteminde simülatör geliştirmektir. Çalışmada geliştirilen simülatörün doğruluğu test edildikten sonra literatürde bulunan bazı örnek kuyu-testi verileri kullanılarak simülatör çalıştırılmış ve basınç farkı-basınç farkı türevi grafikleri simülatörden alınan basınç sonuçlarına göre çizilerek farklı parametrelerin etkileri incelenmiştir.
Two-phase oil and water flow is a subject of variety of applications in reservoir engineering processes. The main purpose of this study is to understand the fundamental of two-phase oil and water flow and to develop a general single-well simulator to simulate pressure and saturation behavior of water and oil two-phase three-dimensional flow in a cylindrical reservoir. After the solutions generated from the simulators developed during the course of this work were validated, some well-test applications are run with the simulator and pressure differences and their derivatives (diagnostic plots) are analyzed. Behaviors and effects of different parameters are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
İki faz, Petrol, Su, Sayısal simülasyon, Two phase, Oil, Water, Numerical simulation
Alıntı