Dünya Kentleri Ve İstanbul'da Hizmet Sektörünün Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Irmak Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Dünyada ulaşım, iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte globalleşme süreci başlamış ve yeni bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Bu yeni sistemin yönetim ve denetimi, kendi içinde kademelenmiş, işbölümü yapmış, uzmanlaşmış ve işlevleriyle farklılaşmış bir kentler sistemi aracılığı ile yürütülmektedir. Global sermayenin yönetildiği, üretim ve dağıtımın koordine edildiği bu kentler, "Dünya Kentleri" ya da "Global Kentler" olarak adlandırılırlar. Günümüzün değişen ve gelişen koşulları karşısında büyük ve hızlı bir değişimin meydana geldiği, ülkemizin nüfus ve yerine getirdiği işlevler açısından en büyük kenti olan İstanbul, dünyada yaşanmakta olan eğilime paralel olarak faaliyetlerinde uluslararası olma yolunda büyük bir potansiyel taşımaktadır. Yapılan yüksek lisans çalışmasında, İstanbul'un hizmet sektörü analizinin yapılarak diğer dünya kentleri arasındaki durumunun tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmanın çıkış noktası, dünya kenti olma eğilimi gösteren İstanbul'un, diğer dünya kentlerinden farklı olduğudur ve kent için yapılan çalışmalara bilimsel bir zemin hazırlayabilmek düşüncesidir.
Technological and informational revolution has caused a transformation from manufacturing to a service-based economy in urban system and a new urban pattern has emerged. There is a tendency to integration in the world by reason of this existing new system. In this globalising world, capital concentrates in some certain cities. These cities have a crucial role to organise the worldwide economy and they are called as "World Cities" or "Global Cities". The world cities are the headquarters of corporations and multinationals, the stock exchanges and the major financial institutions, the data processing and communication centres and the full range of support activities in the shape of the various advanced producer services. The aim of this thesis is analysing the situation of Istanbul in the direction of its potential that proceeds from its geographic and strategic location, accumulation throughout the history, dynamism and implemented functions. It is aimed to analyse the service sector pattern in globalising metropolitans and the position of Istanbul among the world cities. The starting point of this paper is; Istanbul, that has a tendency to be a world city, is different from other world cities and it is thought to prepare a scientific base for next studies with regard to the city.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Dünya Kentleri, Global Sistem ile Bütünleşme, Hizmet Sektörü, World Cities, Integration with Global System, Service Sector
Alıntı