Türk Otomotiv Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Tasarımın Önemi

dc.contributor.advisor Şatır, Seçil tr_TR
dc.contributor.author Arer, Can tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:37Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:37Z
dc.date.issued 2010-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türk otomotiv sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasında tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerinin ne kadar etkin olduğu ve otomotiv ana ve yanse sanayi firmaları tarafından nasıl algılandığı gözlenmeye çalışılmıştır. Yapılan literatür araştırmasıyla öncelikle otomotiv sektörünün tarihi gelişimi incelenmiş, bu bağlamda otomobil tasarımının biçimsel değişimine de değinilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki otomotiv sanayisinde yaşanan süreçler incelenerek sektörün mevcut yapısı ve eğilimleri ortaya konmaya çalışılmış; Türk otomotiv sanayisinin tarihsel gelişimi kapsamında yerli tasarım çalışmaları ve marka yaratma çabaları irdelenmiştir. Rekabet edebilirlik kavramları ve rekabet gücünü etkileyen etmenler araştırılarak otomotiv sektöründe tasarım ve ürün geliştirme kavramlarının rekabet gücünü ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Türk otomotiv sektörünün tasarım kabiliyeti ve rekabet gücü ile ilgili yapılan önceki çalışmalar literatür araştırması şeklinde ortaya konulduktan sonra, Türk otomotiv ana ve yan sanayilerine uygulanan anket çalışması ile Türk otomotiv sanayi kuruluşlarının tasarım yeteneği belirlenmeye çalışılmış ve firmaların yenilikçi ürün geliştirme olgusunu, rekabet gücünün artırılması ve katma değer yaratılması bakımından nasıl değerlendirdikleri temel bir çerçevede sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study it is intended to figure out the role of design and innovative product design activities in increasing the competitive power of the automotive industry and how these concepts are perceived by automotiv producers and suppliers. With a literature research, firstly, the historical development of the auto industry is analysed and within this context, the changing style of automobile design is also mentioned. By investigating the automotive industry of developed and emerging countries, the current situation and the trends in world’s automotive industry are introduced. Also by presenting the history of Turkish auto industry, the local design activities and the attempts of creating a national automotive brand are investigated. Competitiveness and the factors that affects the competitive power are searched and it is aimed to find out how design and product development concepts affect the competitive power. After presenting the former researches about the design ability and competitive power of Turkish automotive industry as a literature review, a survey was conducted on Turkish automotive producers and suppliers. By evaluating the survey it is intended to determine the design ability of automotive companies, and to understand how these firms define design and innovative product development concepts in the context of increasing the competitive power and creating value. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/961
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject tasarım tr_TR
dc.subject otomotiv tr_TR
dc.subject ürün geliştirme tr_TR
dc.subject rekabet gücü tr_TR
dc.subject design en_US
dc.subject automotive en_US
dc.subject product development en_US
dc.subject competitive power en_US
dc.title Türk Otomotiv Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Tasarımın Önemi tr_TR
dc.title.alternative The Importance Of Design In Increasing The Competitive Power Of Turkish Automotive Industry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10742.pdf
Boyut:
3.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama