Yönetimde Yeni Bir Yaklaşım Süreç Yönetimi Ve Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Özkan, Coşkun tr_TR
dc.contributor.author Karabıçak, Zeynep tr_TR
dc.contributor.authorID 75524 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-21T08:09:21Z
dc.date.available 2018-12-21T08:09:21Z
dc.date.issued 1998 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 en_US
dc.description.abstract Rekabetin arttığı ve uluslararası standartların geliştiği günümüzde, Toplam Kalite Yönetimi en çok sözü edilen yönetim biçimi olarak kendini göstermektedir. Toplam Kalite Yönetimi'nin temelinde yatan ana prensipler: müşteri odaklılık, sürekli gelişme ve katılımcılıktır. İşte, bu her üç prensipte de kalıcı başarının sağlana-bilmesi için organizasyonel yapının da buna elverişli olması gereklidir. Bu da, organizasyonlarda iş süreçlerine odaklanılması ve hatta bu süreçlere göre yapılanılması ile mümkün olmaktadır. Süreç Yönetimi felsefesi, süreçlerle yönetim için organize olmayı, süreçleri iç ve dış müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirmeye yönelik sistematik yaklaşımı ve çalışan katılımı ile süreçlerde ve çıktılarında sağlanacak sürekli gelişmeyi içerir. Süreç yönetiminde önemli rol oynayan süreç geliştirme iki farklı şekilde gerçekleştirilir: Kademeli iyileştirme ve Sıçramalı iyileştirme (Yeniden Yapılanma). Kademeli iyileştirme, süreçlerin daha küçük kapsamdaki değişiklik ve gelişmeleri içerir. Sıçramalı iyileştirmede ise, süreçlerin mevcut durumu gözardı edilip, yeni baştan düşünülmesi ve değerlendirilmesi hedeflenir. Değişim daha büyük boyuttadır. Süreç Yönetimi'nin incelendiği bu tez, yedi ana bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde Süreç Yönetimi'nin gelişimi, geleneksel organizasyona getirdiği değişimler, Toplam Kalite Yönetimi içerisindeki yeri üzerinde durulmuştur. Bölüm 2'de Süreç Yönetimi'ndeki genel kavramlar ve organizasyonlardaki insan, sistem, süreç ve yapı bileşenleri incelenmiştir. Uygulanması sırasında üzerinde durulması gereken başarı faktörleri Bölüm 3'de açıklandıktan sonra, Bölüm 4'de de süreç geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olan süreç performansına ve ölçümüne değinilmiş, örnek ölçüm parametreleri gösterilmiştir. Bölüm 5'de Kıyaslama ve Süreç Yönetimindeki yerine, Bölüm 6'da da Bilgi Teknolojisi'ndeki yeni yaklaşımlara değinilmiştir. Tüm bu kavramlar Bölüm 7'deki uygulama ile pratiğe aktarılmıştır. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17480
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zaman yönetimi tr_TR
dc.subject Time management en_US
dc.title Yönetimde Yeni Bir Yaklaşım Süreç Yönetimi Ve Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative New Approach In Management: Process Management And An Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
75524.pdf
Boyut:
4.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama