Acil Durum Aydınlatması Kaçış Yolu Aydınlık Düzeyi Minimum Değerlerinin Deneysel İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Jazayerı, Moeın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Acil Durum Aydınlatması konusu bir bütün olarak ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada acil durum aydınlatması ile ilgili mevcut standartlarda belirlenen aydınlık düzeyi değerleri ve kamaşma limitleri ve acil durum aydınlatma sistemlerinde kullanılan araçlar ve besleme sistemleri incelenmiştir. Tez çalışmasında ayrıca acil durum aydınltması için bazı hesaplama yöntemlerinden örnekler verilerek bu konu ile ilgili daha önce yapılmış olan ve acil durum aydınlatması için gerekli maksimum, minimum ve ortalama aydınlık düzeylerinin bulunması, kamaşma, parıltı faktörlerinin etkileri ve ışık kaynaklarının spektral güç dağılım aralıklarının acil durum aydınlatması üzerindeki etkilerinin bulunmasını amaçlayan çalışmalar incelenerek bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Tez çalışmasının son bölümünde incelenen örnek çalışmalara benzer acil durum aydınlatma deneyleri yapılımş olup bu deneylerde teorik bilgiler ve standartlarda tavsiye edilen aydınlık düzeylerinin pratik olarak denenmesi ve sonuçta acil durum aydınlatması için insanların bulundukları mekanları güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için en uygun aydınlık düzeyinin bulunması ve farklı aydınlık düzeylerinin acil durumlar sırasında insanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı aydınlık düzeyleri uygulanarak gerçekleştirilen bu deneylerden elde edilen sonuçlar büyük ölçüde daha önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlara benzerlik göstermiş olup deneylerde deneklere uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar incelenmiş ve olumsuz yönlerinin bulunmasına rağmen yine de acil durum aydınlatması için özellikle mekanda bulunan kişilerin mekan ile aşina olmaları halinde 1 lx ortalama aydınlık düzeyinin insanların mekanı terk etmeleri için yeterli ve uygun bir aydınlık düzeyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study Emergency Lighting subject is dealt with and examined as a whole. The study considers the illuminance values determined in present standards and glare limits as well as devices used in emergency lighting systems and feeding systems. The treatise equally exemplifies certain calculation methods for emergency lighting and considers the previous works aiming to determine the maximum, minimum and average illuminances necessary for emergency lighting, the effects of factors such as glare and luminance as well as the effects of spectral effects of light sources on emergency lighting and the results of these works have been compared and interpreted. In the last chapter of the treatise, experiments similar to the sample works that are studied and it was aimed to experiment the illuminances recommended in theoretical data and standards and consequently, to find the most suitable lighting levels so that people can leave their places securely and to study the effects of various illuminances on humans in emergency situations. The results obtained from these experiments are mostly similar to those obtained from these experiments and the results obtained from inquiry forms that were filled by volunteers in the experiments and it was found that an average illuminance equaling 1 lx is sufficient and suitable so that people can leave their places for emergency lighting in spite of the unfavorable aspects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Aydınlatma, Acil Durum, Aydınlık Düzeyi, Kamaşma, Parıltı, Kaçış İşareti, Kaçış Yolu, Lighting, Emergency, Illuminance, Glare, Luminance, Escape Sign, Escape Route
Alıntı