Şantiyelerin kurulması ve bir otoyol şantiyesinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Bilek, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde büyük inşaat yapılarının başarıyla ve zamanında gerçekleştirilebilmeleri için kurulan büyük şantiyelerin iyi düzenlenmeleri ve kurulmaları çok büyük önem kazanmıştır. Bu amaçla tezin birinci bölümünde, şantiyelerin kurulma aşamasındaki problemlerden bahsedilmiştir. Çözülmesi gereken en önemli problemler, taşımalar ve bunlarla ilgili hareket problemleridir. Bir yapının ekonomik olarak yapılabilmesi için öncelikle taşıma ve hareket işini halletmek gerekir. Tezin ikinci bölümünde; şantiyelerin nasıl kurulduğu, düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, karşılaşılan şantiye tipleri ve bunların genel özellikleri, şantiyelerde bulunması gerekli tesisler, şantiyelerin makine ve alet parkı ile şantiyelerin trafik akım sistemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Otoyol şantiyelerinin çok özel ve büyük şantiyeler olması nedeniyle üçüncü bölümde de, bunların genel özellikleri ve diğer şantiye türleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için gözlem ve incelemelerden faydalanılmıştır. Özel olarak bir otoyol şantiyesinin de incelenmesi dördüncü bölümde gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak Gümoşova-Gerede otoyolu seçilmiş ve bu otoyol ile şantiyesinin genel ve kendine has özellikleri incelenmiştir. Bu araştırmalar ışığında elde edilen sonuçlar ve öneriler beşinci bölümde verilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Anahtar kelimeler
Ulaştırma, Şantiyeler, Transportation, Worksite
Alıntı