Endüstriyel Atıklardan Cam, Cam-seramik Ve Sinterlenmiş Malzemelerin Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erol, Melek Mümine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, endüstriyel atıklardan cam, cam-seramik ve sinterlenmiş malzemeler üretilmiştir. Bu amaçla, yedi farklı termik santralden uçucu küller temin edilmiştir. Silis dumanı ve Seydişehir alüminyum tesislerinden elde edilen kırmızı çamur ise katkı maddesi olarak kullanılmışlardır. Öncelikle, atıklardan cam üretimi gerçekleştirilmiştir. Cam numunelerine, cam-seramik malzeme üretebilmek amacıyla hem klasik hem de sinterleme yöntemleri uygulanmıştır. Endüstriyel atıklardan üretilen cam numunelerinin kristalizasyon mekanizmaları izotermal ve izotermal olmayan yöntemler kullanılarak tespit edilmiştir. Yedi farklı termik santralden temin edilen uçucu küllerden herhangi bir katkı madde ilavesi olmadan sinterleme yöntemi kullanılarak seramik malzeme üretilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma açıkça göstermiştir ki, endüstriyel atıklardan cam, cam-seramik ve sinterlenmiş malzemeler başarılı bir şekilde üretilebilmiştir.
In this study, the production of glasses, glass-ceramics and sintered materials from industrial wastes has been investigated. For this purpose, coal fly ash samples were obtained from 7 different thermal power plants. Beside coal fly ashes, red mud from Seydişehir alumina plant and silica fume from ferrosilicon alloy production were used as additives. First of all, glass samples were produced from wastes. Both classical and sintering methods were applied to the obtained glass samples to produce glass-ceramic materials. A comprehensive investigation of the kinetics of nucleation and crystal growth mechanisms of glasses obtained from waste materials was studied by both isothermal and non-isothermal methods. Coal fly ash samples obtained from seven different thermal power plants were sintered to form ceramic materials without the addition of organic binders or other inorganic additives. This study has clearly shown that industrial wastes can succesfully recycled in the glass, glass-ceramic and sintered materials production.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Uçucu Kül, Cam, Kristalizasyon Mekanizması, Cam-seramik, Sinterleme ve Seramik, Coal Fly Ash, Glass, Crystallization Mechanism, Glass-ceramic, Sintering, Ceramic
Alıntı