Üretim Çizelgeleme Ve Sonlu Kapasite Çizelgeleme Sistemiyle Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Durmuşoğlu, M. Bülent tr_TR
dc.contributor.author Tolunbike, Cengiz tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisilği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:30:59Z
dc.date.available 2015-11-20T09:30:59Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ilk olarak Üretim yönetimi’nin fonksiyonları üzerinde durulmuştur. Devamında da bu fonksiyonalrın içinde en önemli ve güç olan üretim çizilgeleme ve kontrolü üzerinde yoğulaşılmıştır. Çalışmaya üretim sistemlerinin tanıtımı ve sınıflandırılması ile giriş yapılmıştır. İkinci bölümünde üretim kontrol felsefelerine değinilmiştir: MRP sistemleriyle başlayan bu faaliyetler, kapalı-çevrim MRP’lerden ERP uygulamalarına ve hatta günümüzde elektronik ticarete entegre olacak yenilikleri de bünyelerine katmalarına kadar gelmiştir. 1980’lerde Kanban üretim sistemlerinin, Optimum Üretim Teknolojisi (OPT), Yüke yönelik imalat (LCM), Melez (çekme ve itmenin kombinasyonu), Conwip gibi alternatif planlama yaklaşımlarının ortaya çıkmasıyla gelişim yeni boyutlar kazanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde çizelgeleme problemi ve bu problemi çözmek için geliştirilen teknikler tanıtılmıştır. Çalışmanın dördüncü bümünde ise sonlu kapasite çizelgeleme sistemi üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study firstly it was considered on functions of production management. As a continuance, the most important and hardest subject is scheduling and shop floor control of these functions was focused. Introduced to thesis with classification and definition of production systems. In the second section of this study, some commonly known production control approaches was studied: These applications starting with MRP systems continued their development towards closed-loop MRP systems, ERP applications and also including e-commerce functions. Development in Production system had new dimensions introduced in 1980’s with Kanban systems, Optimized Production Technology (OPT), Load Control Manufacturing (LMC), Hybrid (combination of pull and push) systems and Conwip (Constant Work in Process). In the third section of this study, scheduling problem and solving techniques of this problem was studied. In the fourth section of this study, finite capacity scheduling systems was studied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10559
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Üretim çizelgeleme ve kontrol tr_TR
dc.subject Sonlu kapasite çizelgeleme tr_TR
dc.subject Production scheduling and control en_US
dc.subject Finite capacity scheduling en_US
dc.title Üretim Çizelgeleme Ve Sonlu Kapasite Çizelgeleme Sistemiyle Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Production Scheduling And A Practise Of Finite Capacity Scheduling System en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
794.pdf
Boyut:
8.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama