Demiryollarında Hava Kirliliği Direnim İlişkisi

dc.contributor.advisor Öztürk, Zübeyde tr_TR
dc.contributor.author Ersöz, Elif tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T08:55:19Z
dc.date.available 2015-06-12T08:55:19Z
dc.date.issued 2009-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında demiryolu ulaştırmasında enerji tüketimini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hava kirliliğine ne oranda sebep oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Son yıllarda kullanımı git gide artmakta olan demiryolu ve özellikle de yüksek hızlı demiryolunun diğer ulaştırma sistemleri arasındaki yeri, önemi ve enerji tüketimi ve oluşan emisyonlarda direnimin etkisi incelenmiştir. Demiryolu araçlarında kullanılan çekim türleri ve bu türlerin her birinin özellikleri, üstünlük ve eksiklikleri incelenmiştir. Ayrıca demiryolu direnimlerine değinilmiş ve gerekli tanım ve bağıntılar verilmiştir. Demiryolunda enerji tüketimine bağlı hava kirliliği konusu incelenmiş, kirletici maddeler ve bu maddelerin özellikleri ana hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Demiryolu ulaşımında hava kirliliğinin belirlenmesi için geliştirilmiş olan çeşitli emisyon hesap yöntemleri, her birinin olumlu ve olumsuz yönleri ile incelenmiş, örnek hesaplamalar yapılmıştır. Örnek çalışma olarak ülkemizde 2009 yılında hizmete girmiş olan Eskişehir- Ankara yüksek hız demiryolu hattında kullanılan yolcu ve kullanılması planlanıp sonradan vazgeçilmiş olan yük trenlerinin enerji tüketimleri ve buna paralel olarak emisyon miktarları araştırılmıştır. Bu kapsamda mevcut hat, istasyon ve araç bilgilerine bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada farklı yöntemler kullanılmış, sonuçlar, çizelge ve diyagramlarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study mainly focuses on the factors affecting energy consumption and their effects on air pollution. Railway transportation, especially high-speed railway has been a rising trend within the other uses of transport for the last decades. Within the scope of this study, the importance of railways compared to other transportation systems and the amount of energy it needs have been presented. The traction systems used in railway transportation and their advantages and disadvantages have been discussed. Railway resistances have been studied, and various parameters and equations which are to be considered have been given. Air pollution caused by energy usage has been discussed and the types and specifications of air pollutant emissions produced by rail traffic have been presented. Calculation methods developed for estimating the energy consumption and emission factors have been carefully reviewed followed by examples. A study about a high-speed train line, between Eskişehir and Ankara which was opened to service in 2009 is also presented. The energy consumption and emission factors have been calculated for all types of trains being used in the line by using the calculation methods mentioned in the previous chapters. The results have been presented with tables and diagrams. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4887
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Demiryolu direnimleri tr_TR
dc.subject Enerji tüketimi tr_TR
dc.subject Hava kirliliği tr_TR
dc.subject Railway Resistance en_US
dc.subject Energy Consumption en_US
dc.subject Air Pollution en_US
dc.title Demiryollarında Hava Kirliliği Direnim İlişkisi tr_TR
dc.title.alternative Relations Between Railway Resistance And Air Pollution In Railway Transportation en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9506.pdf
Boyut:
5.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama