Dizel Motorlarda Yanma Süreci Boyunca Azot Oksit Oluşumu Ve Yanmış Ürünlerin Denge Konsantrasyonlarının Matematik Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocabaş, Çağkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geçmis dönemlerde içten yanmalı motorlarda yapılan arastırmalar güvenilirlik ve ucuz imalat yönlerinde yapılmıstı ancak artan yakıt fiyatları ve çevre kirliliği nedeni ile artık çalısmalar içten yanmalı motorların verimlerini artırma ve egzoz gazlarının kirlilik oranını düsürme yönünde değismistir. Bu çalısmada Basak Traktör firması tarafından üretilmekte olan 3 silindirli dizel motorunun asırı doldurma ile gücü artırılacak, hazırlanan matematik model ile bu güç artısı ile artan NOx olusumu gözlenecek ve EURO 2 kurallarına uygunluğu tartısılacaktır. Matematik model krank açısı değisimine bağlı olarak silindir içi parametreleri olan sıcaklık ve basıncı hesaplayarak, reaksiyon hızları üzerinde etkisi olan bu parametreleri denge denklemlerini çözmekte kullanacaktır. Denge denklemlerinin modellenmesinin ardından Zeldovich difüzyonlu yanma mekanizması kullanılarak NOx emisyon değerlerinin hesabına geçilecektir.
On past period, all researches and developments were focused on safety and economic manifacturing methods, but depends on increasing of fuel costs and air pollution, nowadays research and developments are tended to improving efficiency and reducing pollution ratio of exhaust gases. In this study, BASAK Traktor’ s 3 cylinder diesel engine will be turbocharged. And than increasing of NOx formation will be obseved and discussed in EURO 2 regulations by mathematical model. Mathematical model will compute cylinder pressure and tempratures ,which are directly efect on reactions velocities, depending on crank angles After modelling of equilibrium equations, NOx formations will calculate by Zeldovich diffusion combustion mechanism.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İçten yanmalı motorlar, Dizel motorları, Vibe fonksiyonu, NO, Denge Denklemleri, yanma, modelleme, Internal combustion engines, Vibe function, NO, Equilibrium Equations, combustion, modelling
Alıntı