Rijit Üstyapılarda Bakım Ve Onarım

dc.contributor.advisor Ağar, Emine tr_TR
dc.contributor.author Özerdoğan, Emre tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T09:53:37Z
dc.date.available 2015-12-21T09:53:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın amacı; Beton kaplamalarda oluşan bozulmalar, bozulmaların sebepleri ve onarım yöntemlerinin üstyapı yönetim sisteminde kullanılmak üzere araştırmaktır. Çalışma altı bölüm halinde sunulmuştur. Birinci bölümde; Rijit üstyapılar, sürekli beton kaplamalar ve derzli beton kaplamalar olarak ayrılmış ve bu iki beton kaplama türünde ortak olan bozulmalar incelenmiştir. İkinci bölümde; Derzli beton kaplamalarda, kaplamanın yapısal özelliğine bağlı olarak görülen bozulmalar incelenmiştir. Sürekli beton kaplamalarda, kaplamanın yapısal özelliğine bağlı olarak görülen bozulmalar üçüncü bölümde ele alınmıştır. İlk üç bölümde incelenen bozulmalar, şekilsel olarak ( Enine çatlaklar, boyuna çatlaklar v.b.) ve kaplamada görüldüğü bölgelere göre ( Köşe çatlakları, derzlerde oluşan bozulmalar v.b.) sınıflandırılmıştır. Dördüncü bölümde; Bozulmalara yol açan sebepler, trafik etkileri, beton bileşimi ve yapısı, çevre etkileri ve beton kaplamanın yapım koşulları olmak üzere dört ana başlık altında incelenmiştir. Beton kaplamalarda görülen bozulmalar için uygulanan onarım yöntemleri beşinci bölümde incelenmiştir. Altıncı bölümde; Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar ve geliştirilen öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the deteriorations which occur on rigit pavements and to explain the reasons behind these deteriorations and the repairing techniques used in pavement management system. The study has been presented in six chapters. In the first chapter; rigit pavements have been classified as continous concrete pavements or jointed concrete pavements, and the common deterioration patterns which are observed in these two types of pavements were investigated. In the second chapter; the deteriorations of jointed concrete pavement which depend on the structural property of the pavement were investigated. The deteriorations of continuous concrete pavement which depend on the structural property of pavement were investigated in the third chapter. The deteriorations which have been investigated in the first three chapters have been classified depending on the location where they have been formed on the in pavement ( Corner cracks, transverse construction joint deteriorations etc. ) and the shape ( Transverse cracks, longitudinal cracks etc.). In the fourth chapter; the reasons behind the deteriorations have been investigated under the four main titles; traffic effects, composition and structure of concrete, environmental effects and the construction condition of concrete pavement. The repairing techniques which are applied on the deteriorations that are observed on concrete pavements have been investigated in the fifth chapter. In the sixth chapter; the results obtained from this study and the recommendations have been presented. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11725
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Beton kaplama tr_TR
dc.subject Bozulma Türleri tr_TR
dc.subject Onarım yöntemleri tr_TR
dc.subject Concrete pavement en_US
dc.subject Types of deteriorations en_US
dc.subject Repairing techniques en_US
dc.title Rijit Üstyapılarda Bakım Ve Onarım tr_TR
dc.title.alternative Maintenance And Repairing Of Rigit Pavements en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2839.pdf
Boyut:
34.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama