Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Yaman, Hakan tr_TR
dc.contributor.author Onursal, Faika Hande tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:38Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:38Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Mimari tasarım, günümüzde bilgisayar ortamında hazırlanan çizimler aracılığıyla, yapım projelerinde disiplinler arası iletişim kurulmasını ve yapım işinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Yapım sektörü o kadar karmaşık bir yapıdadır ki, sadece bilgisayar destekli mimari tasarım (BDMT) kendi başına sektörün zorluklarının üstesinden gelmek için yeterli değildir. Özellikle karmaşık projelerde, anlaşılırlığın ve tutarlılığın sağlanması için BDMT çizimleri bir takım standartlara gereksinim duymaktadır. Türkiye’de ve dünyada kullanılan başlıca BDMT ve çizim standartları üzerine yapılan literatür araştırması ve seçilen mimari bürolar ile inşaat şirketlerinde yapılan görüşmelere dayalı olan alan araştırmasından elde edilen verilere göre, Türkiye’de BDMT konusunda uygulanan ortak bir standart olmadığı kanısına varılmıştır. Türkiye’de sektörde öncü mimari ofisler ve inşaat şirketleri her biri kendine özgü bir standart kullanmaktadır. Her firmanın farklı bir standardının olması, firma içinde sıkıntı yaratmıyor olsa da, bir yapım proje döngüsü içerisinde farklı firmalar ve disiplinlerle birlikte çalışılırken büyük sıkıntı yaratmaktadır. Sektörde ortak bir BDMT standardı anlayışının olmaması konusunda, üniversitelerde öğrencilerin ve yapım sektöründe proje döngüsünün bir parçası olan aktörlerin bilinçlendirilerek bilinmeyenden doğan cesaretsizliğin önüne geçilmesi sağlanmalı, sektörde öncü firmalar kendinden küçük firmaları desteklemeli ve cesaretlendirmelidir. Ortak standartların kullanılması için yasal zorunluluk getirilmeli ve kamuda da uygulanabilmesi için yönetmelik ve tüzük oluşturulmalı, düzenlenen bu standartlar, şartnameler ve sözleşme dokümanlarına ilave edilmelidir. BDMT standartları konusunda bahsedilen ölçüde titiz davranılmasının, firmaların zaman ve para kaybının önüne geçmede ve kaliteli bir BDMT anlayışında etkili olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Architectural design nowadays has great importance in terms of communication between other disciplines and correct execution during the construction through the computer aided drawings. The construction sector has such a complex structure that computer aided architectural design (CAAD) is not enough to overcome all the difficulties. In order to provide comprehensibility and consistency, CAAD drawings require a set of standards. The literature research over CAAD and drawing standards that are used both throughout the world and in Turkey, and the data gained from the field study which is based on the interviews with the selected architectural offices has proved that there is not a common-used existing standard on this subject in Turkey. Architectural offices in Turkey have developed their own standards. Although the presence of a different standart in every company seems to make no harm within each company, when they are considered to be used in a construction project life cycle, with different companies and contractors, it may cause many problems. The university students and the professionals as a part of the project life cycle should be enlightened to be aware of the advantages of using such standards. In order to disseminate the use of the CAAD and drawing standards, there should be legislations and codes; moreover, the standards that are developed should be a part of the construction specifications and contract documents. Regarding the CAAD standards will prevent the companies from time and money loss; furthermore will be a motivation for a new good quality conception of CAAD. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8335
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject bilgisayar destekli tasarım tr_TR
dc.subject standart tr_TR
dc.subject bilgisayar destekli tasarım ve çizim standartları tr_TR
dc.subject computer aided design en_US
dc.subject standard en_US
dc.subject computer aided design and drawing standards en_US
dc.title Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Research On Computer Aided Architectural Design And Drawing Standards en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10729.pdf
Boyut:
8.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama