Konut İnşaatlarında Kalite Kontrol Amaçlı Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Polat, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, konut inşaatlarının yapım sürecinde şantiyeye getirilen malzemelerin, daha önceden hazırlanan malzeme şartnamelerine uygunluğunun kontrolü ve malzemenin imalat aşamasında kalite kontrolünün analitik bir şekilde sağlıklı yapılabilmesi, bir imalatın başlangıç süresinden bitiş aşamasına kadar bütün uygulama koşullarının ve kabul kriterlerinin yerine getirilebilmesi, ardıl imalatların önkoşullarının yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilecek bilgisayar programının geliştirilmesi ve inşaat sektöründe uygulanabilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Ayrıca uygulayıcı firmaların ya da sektör profesyonellerinin, gerek şartnameler gerekse de uygulama kalite kontrol talimatlarının ortak bir veri tabanında saklanması, geliştirilmesi çalışmanın bir diğer ana amacıdır.
This study aims the development of a computer program to control the compliance of materials delivereed to the construction site with the pre-prepared technical specifications vis a vismaterials, maintain the quality control of cited materials inanalytical manner during the construction stage and ensure the performance of all application terms and conditions andacceptance criteria of a construction from the commencementperiod until the completion stage thereof, provide the fulfillmentof the prerequisites of subsequent productions and applicationthereof in the construction industry. Furthermore, it, as another main objective, aims the storage of both specifications and quality control instructions of the implementing organizations or industry professionals in a common database, as well as the development thereof.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Konut, Kalite, Program, Bilgisayar, housing, quality, program, computer
Alıntı