Polietilenin Uv İle Bozunmasına Özel Katkı Maddelerinin Etkisinin Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Uyanık, Nurseli tr_TR
dc.contributor.author Yıldız, Yalçın tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-04-21T07:39:38Z
dc.date.available 2016-04-21T07:39:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract İncelenen patent ve literatür ile yapılan ön çalışmalar, plastiklerin, özellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)’in katkısız olarak UV ile bozunmasının 150 saatten önce gerçekleşmediğini, ancak UV duyarlı katkılar ile oda sıcaklığında bu bozunma sürecinin başlamasının 100 saatin altına düşürülebilmesinin mümkün olabildiğini göstermiştir. Bu çalışmada asetofenon-formaldehit reçinesi (AFR) gibi fotoduyarlı reaktif katkı maddeleri kullanılarak UV ve ısı etkisinde uyarılarak bozunma koşullarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, önce UV duyarlı AFR sentezlenerek toz plastik ile iyice karıştırılarak ve farklı sabit sıcaklıklarda ( 30 oC, 40 oC, 65 oC, 90oC ) UV ile bozunması, muhtelif zamanlarda alınan örneklerin FTIR ve viskozimetrik incelemesi ile belirlenmiştir. Base – line metodunun uygulanması ile elde edilen FTIR spektra verileri, karbonil indisi (CI) hesaplamasında kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, elde edilen veriler CI – Zaman, M?- Zaman ve M? - CI grafiklerinde toplanarak sıcaklığın, AFR varlığında bu bozunmaya etkisi gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract It is known that plastics wich are not containing antioxidants, especially high density polyethylene (HDPE), cannot start to degrade less than 150 hours under UV irradation. By adding UV sensitive mayerials at room temperature beginning of the degradatıon period can be taken down to less than 100 hours. The aim of this work is the investigation of degradation of HDPE by using UV irradation and effect of heat with a photosensitive reactive additive such as acetophenone-formaldehyde resin (AFR). For this purpose, first of all the UV sensitive AFR is synthesized and and mixed with plastic powder physically, then this mixture is heated at various constant temparatures (30oC,40oC, 65oC, 90oC) under the UV irradiation. The samples are taken at various time to investigate the degradation by FTIR spectrophotometric and viscometric method. Base-line method is applied to FTIR spectra data to calculate carbonyl indices(CI). The spectroscopic and viscometric data are plotted to obtain CI-time, M? -time, M?-CI figures. The result of this work show that, the heat effects strongly to the degradation processes of HDPE with the presence of AFR. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12159
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polietilen tr_TR
dc.subject asetofenon-formaldehit reçinesi tr_TR
dc.subject UV ile bozunma tr_TR
dc.subject Polyethylene en_US
dc.subject acetophenone-formaldehyde resin en_US
dc.subject UV degradation en_US
dc.title Polietilenin Uv İle Bozunmasına Özel Katkı Maddelerinin Etkisinin Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of Special Additives And Heat On The Degradation Of Polyethylene By Using Uv Irradation en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
146.pdf
Boyut:
47.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama