Çok Katlı Bir Yapının Dbybhy 2007’ye Göre Tasarımı Ve Dbybhy 2007 İle Ibc’un Teorik Olarak Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Darılmaz, Kutlu tr_TR
dc.contributor.author Pakoğlu, Hakan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-01-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:26Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:26Z
dc.date.issued 2009-01-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, çok katlı betonarme bir yapının yatay ve düşey yükler etkisindeki davranışı ve tasarımı irdelenmiştir. Betonarme yüksek bir yapının tasarımı hakkında genel bilgiler verilmiş ve betonarme yüksek yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemler anlatılmıştır. Söz konusu yapı 1. deprem bölgesinde olup, 1 zemin kat ve 32 normal kattan oluşmakta ve iş merkezi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Zemin katın yüksekliği 4 m, normal katların yüksekliği 3 m dir. Taşıyıcı sistem tüp çerçeve ve perdelerden oluşmaktadır. Uygulanan yükler altında kesit etkilerinin saptanmasında, bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak ve sonlu elemanlarla çözüm yapan SAP 2000 yapısal analiz programı kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada DBYBHY(Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) 2007 ile IBC(International Building Code) teorik olarak karşılaştırılıp, söz konusu yönetmelikler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Teorik bakımdan karşılaştırma yapılırken her iki deprem yönetmeliği, temel ilkeleri, deprem yüklerinin belirlenmesi, zemin koşulları, bina düzensizlikleri, analiz yöntemleri ve ikinci mertebe etkileri bakımından karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this Master s Thesis, the behavior and design of a multistory reinforced concrete building under lateral and vertical loads are examined. The study provides background information about the design of multistory reinforced concrete buildings and presents current structural systems used in multistory reinforced concrete buildings. The building under consideration is located in first degree seismic zone which consist of a ground floor and 32 official stories. It is designed as a business center. The ground floor is 4 m and official stories are 3 m in height. Structural system consist of exterior tube with closely spaced columns and core shear walls. Three dimensional modeling of the building is analyzed using SAP 2000 structural analysis programme, that works with Finite Element Method, to determine the section effects under loads. In this study, TEC (Turkish Earthquake Code) 2007 is also theoretically compared with IBC(International Building Code) and the similar and different aspects of these codes are given. In this theoretical comparison, both seismic provisions are investigated for fundamental approaches, the determination of seismic loads, soil conditions, structural irregularities, analysis methods and secondary effects. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6783
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çok katlı betonarme yapı tr_TR
dc.subject DBYBHY 2007 tr_TR
dc.subject IBC tr_TR
dc.subject Multistory reinforced concrete building en_US
dc.subject TEC 2007 en_US
dc.subject IBC en_US
dc.title Çok Katlı Bir Yapının Dbybhy 2007’ye Göre Tasarımı Ve Dbybhy 2007 İle Ibc’un Teorik Olarak Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Design Of A Multistory Building According To Tec 2007 And Theoretically Comparison Of Dbybhy 2007 With Ibc en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9055.pdf
Boyut:
2.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama