Zaman-mekan Sıkışmasıyla Oluşan Aşırı-hareketli İnsanın, Beden-mekan İlişkisinin Dönüşümü

dc.contributor.advisor Aksoy, Meltem tr_TR
dc.contributor.author Özbey, Damla Onur tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-17T19:46:52Z
dc.date.available 2015-08-17T19:46:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Küreselleşmenin etkisi, üretim ve tüketim biçimlerinin değişimine, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle giderek küçülen dünyada hareket kabiliyetinin aşırı derecede artmasına, mobilleşen yaşamların iletişim gereksiniminin artmasına neden olmaktadır. İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve ikinci sanayi devrimiyle gelişen dijital teknolojilerin baskısıyla, internet ev ve ofisler sayesinde birçok eylemi dijital teknolojilerin sanal mekanından yaparak hareket alanını değiştiren özne, bir yandan hareket etmeden gündelik hayat pratiklerini gerçekleştirirken, diğer yandan daha uzun mesafelerle daha yoğun ve sık örülmüş olan hareket ağı geliştirmektedir. Bu yüzden özneyi hareketsiz kılacağı düşünülen dijital teknolojilerin gelişimi tam tersine hareket alanını daha da genişletmekte fakat bedenin var olma biçimini de sorgulamadan geçmemektedir. Bu gelişmeler bedenin mekanla kurduğu birincil, aracısız ilişkiyi zihne teslim ederek yeni bir beden türü ve sınırları muğlaklaşan bir zihin türü ortaya çıkarmaktadır. Dijital teknolojilerin sunduğu hipergerçek mekanlarla kurulan ilişkide, kendi yerini bulamayan beden, bu teknolojiler karşısında kendi eksikliğini ve kısıtlı yetilerini keşfetmektedir. Bedenin eksikliğinin zihin aracılığıyla farkına varılması tarihte de olduğu gibi kaçınılmaz bir evrim sürecinin zeminini hazırlamakta ve öznenin nanoteknolojilerle bu mekan oyununda yer alması için bir evrim sürecini zorunlu kılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The impression of globalization has been causing the change of production and consumption, extreme increasing of moving capability in the world that is getting smaller because of the development of transportation and communication. By the acceleration in progress of communication technologies and pressure of digital technologies developing with second industrial revolution, thanks to internet homes and offices, while the subject, changing own area of movement, thereby realizing many act in virtual space of digital technologies, have been improving daily life experiences without moving, otherwise have been improving a movement network built thicker and denser with longer distance. Therefore, by contrastly, improving of digital technologies are considered that will make the subject immobile, have been enlarging own area of moving, but it hasn’t been passing without asking for form of being of body. These developments have been discovering a new sort of body and mind becoming vague its borders, thereby delivering to mind absolute relationships between body and space. In relationship with virtual space is represented by digital technologies, body that can not find own place against these technologies, have been exploring own insufficiency and lack of capability. Realized of lack of body by mind has been preparing base of inevitable revolution process like in history and making a revolution process for the subject gets role in this game of space with nanotechnologies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8476
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Posthüman tr_TR
dc.subject Transhümanizm tr_TR
dc.subject Cyborg tr_TR
dc.subject Beden tr_TR
dc.subject Zihin tr_TR
dc.subject Sanal tr_TR
dc.subject Hipergerçek tr_TR
dc.subject Zaman tr_TR
dc.subject Mekansızlaşma tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Ulaşım tr_TR
dc.subject Hareket-Yer Kavramı tr_TR
dc.subject Küreselleşme. tr_TR
dc.subject Posthuman en_US
dc.subject Transhumanism en_US
dc.subject Cyborg en_US
dc.subject Body en_US
dc.subject Mind en_US
dc.subject Virtual en_US
dc.subject Virtualspace en_US
dc.subject Time en_US
dc.subject Spacelessness en_US
dc.subject Communication en_US
dc.subject Transportation en_US
dc.subject Place en_US
dc.subject Globalization. en_US
dc.title Zaman-mekan Sıkışmasıyla Oluşan Aşırı-hareketli İnsanın, Beden-mekan İlişkisinin Dönüşümü tr_TR
dc.title.alternative The Body-space Relation’s Transformation Of The Over-mobile Human Made By The Result Of Compression Between Time And Space en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7533.pdf
Boyut:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama