İstanbul’da Taksi Araçlarının Tasarım Problemlerine Bir Yaklaşım

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nigan tr_TR
dc.contributor.author Bakanay, Birey tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:20Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:20Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul’da taksi araçları, tasarım açısından eleştirel bir gözle analiz edilmiştir. Tasarım araştırma metodolojilerinden yararlanılarak bir anket çalışması yapılmasına karar verilmiş, araştırmanın amacına ve literatürdeki tasarım araştırma metodolojisine uygun olarak oluşturulan anket formu, istatistiksel olarak hedeflenen anlam düzeyine uygun sayıda bir örneklem büyüklüğü ile İstanbul’daki taksi sürücülerine uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak sınanmış, mevcut durum tespiti yanında eğilimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Taksi aracı olarak kullanılan binek taşıtların taksi aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri tam olarak karşılamadığı savı test edilmeye çalışılmıştır. Örneklem içindeki çeşitli grupların birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı farkları olup olmadığı da test edilmiştir. Literatür taraması ile daha önce konu hakkında yapılan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmış, diğer ülkelerdeki uygulamalar ve düzenlemeler incelenmiştir. Taksi aracı kullanıcıları yanında, taşıt üreticisi ve pazarlayıcısı firmaların konu hakkındaki yaklaşımını öğrenmek amacıyla seçilen firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Sonuçların kısmen hipotezi doğrular şekilde ortaya çıktığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study the taxi cabs in Istanbul is analyzed from a design point of view. Based on the design research methodology, the use of a questionnaire is decided. The questionnaire that is prepared according to the research aim and design research methodology in the literature, is applied to the taxi cab drivers in Istanbul with a sample size appropriate to the aimed statistical confidence level. The data collected after the questionnaire, is statistically tested; beside the determination of the present situation, stating the tendencies is aimed as well. The hypothesis of the lack of the features -that are thought that should be in the taxi cabs- in the passenger cars which are used as the taxi cars, is tried to be tested. The difference between different groups in the sample is tried to be tested in the aimed statistical confidence level, as well. With the literature research, the studies made on the subject and the applications and regulations in different countries are researched. Beside the drivers, to find out the approach of producers and marketers of the vehicles, interviews are made with the chosen firms. It’s observed that the results were partially justifying the hypothesis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/867
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Taksi tr_TR
dc.subject Motorlu araç tr_TR
dc.subject Toplu taşımacılık tr_TR
dc.subject Tasarım araştırma metotları tr_TR
dc.subject Taxi cab en_US
dc.subject Motor Vehicle en_US
dc.subject Public Transportation en_US
dc.subject Design Research Methods en_US
dc.title İstanbul’da Taksi Araçlarının Tasarım Problemlerine Bir Yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative An Approach To The Design Related Problems Of Taxi Cabs In Istanbul en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1424.pdf
Boyut:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama