Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Bizmut Ve Demir Üzerine Bazı İnorganik Tuzların Girişim Etkilerinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Akman, Süleyman tr_TR
dc.contributor.author Tokman, Nilgün tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:13Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:13Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada demir ve bizmut elementlerinin grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresinde (GFAAS) tayini sırasında çeşitli klorür tuzlarının (nikel klorür, sodyum klorür, bakır klorür ve kobalt klorür) girişim etkileri araştırılmıştır. Oluşan girişim mekanizmalarını aydınlatmak için yoğun faz ile gaz faz girişimlerinin ayırt edilmesi için analat ve matriksin farklı oyuklardan buharlaşmasına olanak sağlayan özel olarak dizayn edilmiş çift oyuklu platform (DCP) kullanılmıştır. Girişim mekanizmalarını açıklamak için, piroliz sıcaklığı, piroliz süresi, atomlaşma sıcaklığı, atomlaşma basamağındaki ısıtma hızı, matriks miktarı ve duvardan veya platformdan atomlaşma gibi çeşitli aletsel parametrelerin atomlaşma sinyallerinin yanında duyarlılığa etkisi araştırılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarından analatın matriks ile uçucu bir bileşik oluşturması, matriks gazları ile birlikte sürüklenmesi, matriks mikrokristalleri içinde hapsolması, matriks parçalanma ürünleri ile gaz fazında reaksiyona girmesi, matriks bileşenleri ile yoğun fazda termal olarak kararlı bir bileşik oluşumu gibi mekanizmaların varlığı ispatlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the interference effects of some chloride salts (nickel chloride, sodium chloride, copper chloride and cobalt chloride) on the determination of iron and bismuth by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) was investigated. In order to understand the interference mechanisms, a specially designed dual cavity platform (DCP), which allows the analyte and matrix to be volatized from different cavities to distinguish the condensed phase and gas phase interferences, was used. The effects of various experimental conditions such as pyrolysis temperature, pyrolysis time, atomization temperature, heating rate in the atomization step, matrix mass and atomization from wall or platform on sensitivity as well as atomization signals were investigated to explain the interference mechanisms. From experimental results, the occurence of interferences such as the formation of volatile compound between analyte and matrix, expulsion with matrix decomposition products, occlusion of analyte in matrix microcrystals, gas phase reaction with matrix decomposition products and formation of thermally stable compound between matrix and analyte were proved. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7603
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bizmut tr_TR
dc.subject demir tr_TR
dc.subject grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi tr_TR
dc.subject girişim etkisi tr_TR
dc.subject çift oyuklu platform tr_TR
dc.subject Bismuth en_US
dc.subject iron en_US
dc.subject graphite furnace atomic absorption spectrometry en_US
dc.subject interference effect en_US
dc.subject dual cavity platform. en_US
dc.title Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Bizmut Ve Demir Üzerine Bazı İnorganik Tuzların Girişim Etkilerinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Interference Effects Of Some Inorganic Salts On Bismuth And Iron In Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7131.pdf
Boyut:
1.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama