Hisse Senetleri Değerlemesi

dc.contributor.advisor Bolak, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Uyar, Aydın tr_TR
dc.contributor.authorID 22132 tr_TR
dc.contributor.department İşletme tr_TR
dc.contributor.department Management en_US
dc.date 1992 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:43:51Z
dc.date.available 2019-02-08T07:43:51Z
dc.date.issued 1992 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992 en_US
dc.description.abstract Hisse senedi değerlemesinde 4 ayrı ana yaklaşım ssz konusudur. Bunlar teknik analiz, temel analiz, r assai ana liz, port-f öy analizdir. Bunlardan teknik analiz daha çok zamanlama üzerinde du rur. Burada hisse senetlerinin girdiği üçgen, baş omuz for- masyonları ve davranışlarının muhtemel yönü incelenir. Temel Analiz ise hangi hisse senedi alınmalı sorusu üze rinde durur. Hisse senedinin olması gereken fiyat hesapla nır. Eğer çeşitli nedenlerle hissenin fiyatı hesaplanan de ğerden ucuz ise o hisse alınmalıdır. Bunun tersi de doğru dur. Rassal analiz oldukça basittir. Buna göre hisse senet leri fiyatları tamamen tesadüfi hareket ederler. Teknik ana liz ve temel analiz gereksiz ve yararsızdır. Yapılması gere ken şey son derece basittir. Sadece tesadüfen alınan hisse senetlerini en az bir faaliyet dönemi satmadan elde tutmak gerekir. Portföy analizi kısaca bütün yumurtaları tek bir sepete koymamak diye özetlenebilir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar 10-14 hisse senedi ile risklerini azalmalı, beklenmeyen bir aksilik olduğu taktirde servetlerinin tamamını yitirmemeli- dir. Piyasaların etkin olup olmaması rassal analiz ile teknik ve temel analizlerin önemini azaltır veya artırır. Çünkü rassal analiz piyasaların etkin olduğu, bilgi akışının tam ve mükemmel işlediği piyasalar için geçerlidir. Yani i.M.K.B. gibi bilgi akışının tam olmadığı bir piyasada geçerliliği ol mayacaktır. Piyasaların etkin olup olmadığı istatistik tekniklerle test edilebilir. Bu amaçla seri sel korelasyon (serial corre lation), run testi (run test) bir çok araştırmacı tarafından kulanılmı ştır. ülkemizde de yapılan araştırmalarda i.M.K.B.' nin zayıf şekilde bile etkin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle teknik ve temel analiz tekniklerinin gelişti rilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu tekniklerden bilhassa diskriminant analizi önemli sonuçlar vermiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main object of firms is to max i mi £ e the value of their common stocks, not to maximize their profits. There are iots of reasons for that. Some of the most im portant reasons are risk and profitability. Because the approach of profit maximization deals with short term pro fits, it disregards risk, and long term profits. The maximization approach of firm's market value is more realistic and valid. Because, it is interested in risk, short term profits and long term profits. Even though the literature says so, in countries like Turkey whose capital market is under devol oped, the object is to maximize firm's profits. Of course this is wrong and object must be to maximize the firm's market va lue. The common stock is not defined by Turkish trade law, but in literature there are some definitions. According to those definition, the common stock is a kind of preci ous paper that represents some right» on a firm. These are preemptive rights, participation to management e.t.c. To manage a firm, requires at least 51% majority con cerning common stocks. But some countries whose capital market is developed, even 10% majority is sufficient. In Turkey 51% majority is necassary as the capital market hasn't developed yet. There are basicly four methods to evaluate the com mon stocks. These are technical analysis, fundamental analysis, random walking analysis and finally portfolio management. Technical analysts have focused their attention on chart of security market prices. Essentially, technical analysts prepare graphs of various financial statistics in order to make forecasts about stock prices. The core concept of technical analysis are as fol lows s Technical analysis record historical financial data on charts; they study these charts in an effort to find patterns and then somehow use this patterns. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17624
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Değerleme tr_TR
dc.subject Hisse senetleri tr_TR
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Valuation en_US
dc.subject Stocks en_US
dc.title Hisse Senetleri Değerlemesi tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
22132.pdf
Boyut:
4.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama