İstanbul İli Gayrimenkul Portföyleri Üzerinden Portföy Yönetim Sistemi Önerisi Ve Uygulama Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayram, Eda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, menkul kıymetlerdeki portföy yönetim mantığından yola çıkılarak gayrimenkullerden bir portföy oluşturmayı ve bu portföyün yönetilmesine dair sistematik çözümler içeren uygulama tekniklerini sunmayı amaçlamaktadır. Böylece günümüzün kaotik şartlarında gayrimenkul yatırımlarında belirlenemeyen, öngörülemeyen riskler, uzmanlar eşliğinde yatırımcının istekleri ve sınırlılıkları göz önüne alınarak oluşturulan gayrimenkul portföy paketleri sayesinde minimize edilerek yatırımların daha çok kazanç getirmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca piyasa koşullarından ve diğer dış etkenli spekülasyonlardan menkul kıymetlere nazaran hem daha zor hem de daha az ölçülerde etkilenmektedir. Sonuç olarak bu sistemin çalışabilmesi için kurumsallaşmış, içinde profesyonel ekipleri barındıran emlak danışmanlık firmalarına ihtiyaç vardır. Ayrıca gayrimenkullerin değerleme sistemlerine azami önem gösterilmek suretiyle yatırımlardaki riskler azaltılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmaları bir bilgi sistemi çerçevesinde ele almanın, örneğin bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmanın çok yararlı olacağını söylemek mümkündür.
In this study, the object is to present practice techniques containing systematical solutions about forming and management of portfolio consisting of real estate which is setting out from the marketable securities. The aim is to reduce the risks of the real estate portfolios by means of the investment authorities, which can not be estimated in todays world’s chaos and increasing the amount of the return. Besides the sector is affected from the market conditions and the other market environment speculations less than the securities. As a result in order to provide the system to work effectively, institutional real estate consultancy firms which employ professional teams inside are needed. Also by paying more attention to the evaluation of the real estates, the risks of the investments can be reduced. Besides considering this study in limits of information system, for example geographical information system can be thought to be very useful.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul, Portföy Yönetimi., Real Estate, Portfolio Management.
Alıntı