Durumcu Enternasyonel Ve 1960’lardaki Radikal Mimarlık

dc.contributor.advisor Akpınar, Y. İpek tr_TR
dc.contributor.author Ertaş, Hülya tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:48Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:48Z
dc.date.issued 2013-01-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract 1960’lardaki entellektüel ve avangart gruplar arasında Durumcu Enternasyonel özel bir konuma sahiptir. İdeallerini ifade ettikleri keskin politik çıkışları ve eylem çağrıları durumcuları 1960’ların önemli figürlerinden yapmıştır. Kapitalist toplum ve gündelik yaşam üzerin geliştirdikleri eleştiriyle Durumcu Enternasyonel bireylerin kolektif olarak yarattıkları tamamen yeni bir dünya düzeni önermiştir. Marksist bir perspektifle bu yeni dünyanın detaylarını (üretim-tüketim mekanizmaları, şehircilik, insanlar arası ilişkiler, vs) ve bu dünyayı oluşturmanın yollarını ortaya koymuşlardır. Durumcu Enternasyonel’in fikirleri yalnızca sanatta yankı bulmadı. Grup mimarlık ve kentleşme üzerine de kuramlar geliştirdi. Gündelik yaşam ve onun kente ve mimarlığa etkisi üzerine Durumcu Enternasyonel’in ürettiği söylem, 1960’lardaki mimari söylemi etkiledi. Grubun dünyayı kavrayışından ve ortaya sürdüğü kavramlardan yola çıkılarak tasarlanan kağıt mimarlığı radikal olarak tanımlamak doğru olacaktır. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu öne süren ve bunun için toplumda radikal bir değişim arzulayan bu projelerin incelenmesi Durumcu Enternasyonel’in 1960’lardaki mimarlık söylemi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Durumcu Enternasyonel üyelerinden Constant’ın tasarladığı New Babylon, durumcu fikirlerin mimarlık üzerine etkilerini en doğrudan yansıtan projedir. Yona Friedman tasarımı Spatial City, Cedric Price tasarımı Fun Palace ve Archigram tasarımı Plugi-n City projelerinin New Babylon ile karşılaştırılması bu radikal mimarlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne serer. tr_TR
dc.description.abstract In decade of the 1960’s, among the group of intellectuals and avant-gardes, Situationist International has played a special role. Their sharp political manifestations of their ideals and calls for action make situationists active figures in 1960’s. Developing a critique on the capitalist society and everyday life, Situationist International proposed a revolution in everyday life. Situationist International envisioned a new world order that would be created collectively. Through a Marxist perspective this new world order was described in details (of production-consumption mechanisms, urbanism, relations among men, etc) and ways to reach it were introduced. The ideas of Situationist International were not projected only upon artistic production. It proposed theories on architecture and urbanism as well. The discourse Situationist International developed on everyday life and its impacts on city have affected the architectural discourse of 1960’s. It would be appropriate to recall the architecture derived from the concepts put forth by Situationist International and its conception of the world as radical architecture. A deep investigation into these projects, which suggest that another world is possible and for this purpose propose a radical change in the social life, reveals the impacts of Situationist International on the architectural discourse of 1960’s. New Babylon by Constant, who was a member of the Situationist International, reflects the impacts of situationist ideas on architecture most directly. Comparing Spatial City by Yona Friedman, Fun Palace by Cedric Price and Pulg-in City by Archigram with New Babylon, the similarities and differences between these radical architectures are shown. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3399
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Durumcu Enternasyonel tr_TR
dc.subject 1960’lar mimarlığı tr_TR
dc.subject Marksizm tr_TR
dc.subject Situationist International en_US
dc.subject Architecture of the 1960’s en_US
dc.subject Marxism en_US
dc.title Durumcu Enternasyonel Ve 1960’lardaki Radikal Mimarlık tr_TR
dc.title.alternative The Situationist International On The 1960’s Radical Architecture: An Overview en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11447.pdf
Boyut:
1.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama