Silindirik Boşluk İçeren Anizotrop Kalın Plağın Doğal Titreşimine Öngerilmenin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Yahnioğlu, Nazmiye
Yeşil, Ülkü Babuşçu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada yapısında silindirik boşluk bulunan kompozit kalın plağın dogal titreşim frekansına öngerilmenin etkisi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Uygun sınırdeger probleminin matematiksel formülasyonu Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi çerçevesinde yaplltnl§tlr. Plagin malzemesi transversal izotrop olarak alınmıtır. Sayısal sonuçlar tablolar halinde verilmistir. Elde edilen sayisal sonuçlardan, öngerilmenin silindirik bosluk içeren plağın dogal frekans degerlerini önemli ölçüde etkiledigi görülmüştür.
In this work the influence of an initial stretching or compressing of a composite thick plate containing a cylindrical hole on natural frequency has been examined using the Finite Element Method. The mathematical formulation of the corresponding boundary-value problem is presented in the framework of the Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE). The material of the plate is selected as transversally isotropic. The numerical results have been shown in tables. From the numerical results, it was observed that the natural frequency of the plate with cylindrical hole was changed significantly with initial stretching force. Keywords: initial stretching force, natural frequency, cylindrical hole, finite elements method
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı