Avan (Ön) proje evresinde bina maliyetinin inşaat imalatlarına dayalı olarak hesaplanmasına yönelik bir model

dc.contributor.advisor Çıracı, Murat
dc.contributor.author Eski, Orhan
dc.contributor.authorID 39789
dc.contributor.department Proje ve Yapım Yönetimi
dc.date.accessioned 2023-02-24T10:58:45Z
dc.date.available 2023-02-24T10:58:45Z
dc.date.issued 1993
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
dc.description.abstract Avan proje evresinde bina maliyetinin imalatlara dayalı olarak hesabına yönelik bir yöntem bu tez çalışması içinde oluşturulmuştur. Amaç, avan proje aşamasında maliyet hesabını en doğru şekilde yaparak yatırım miktarını belirlemek ve alternatif projeler arasında bir se çim yapabilmektir. Yapım imalatları düzeyinde yapılan maliyet hesa bının doğru sonuç vereceği düşünülerek ve inşaat imalatları içindeki az sayıdaki imalatların maliyetinin toplam inşaat işleri maliyeti içindeki payının büyük olduğu esas alınarak yöntem geliştirilecektir. Birinci bölümde, avan proje aşamasında kullanılabilen mevcut bina maliyeti hesabı yöntemleri değerlendirilmiştir. îkinci bölümde, yöntemin oluşturulması için gerekli veriler ve bu verilerin alındığı toplu konut alanlarında bulunan binaların genel özellikleri açıklanmaktadır. üçüncü bölümde, inşaat işleri imalatları, avan proje üzerin den miktarlarının ölçülebilirliğine bağlı olarak sınıflandırılmakta ve ölçülebilen imalatlar için ölçüm kuralları verilmektedir. Avan proje üzerinden ölçülebilen imalatlara dayalı olarak geliştirilen yöntem ile bina maliyetinin hesaplanması ve yöntemin avantajları ile dezavantajları açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde, çalışma sonucu elde edilen bulgular verilmek te ve geliştirilen yöntem değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Aims of cost estimating whilst initial staqe of building process is to determine amount of investment, to appreciate whether funds for Investment are suifficient for such purpose, or to determine the amount of sources to appropriate, and to select among alternative projects. During each stages the notion of building attains an even greater significance then the immediately prior stage in consideration of profile and meaning. Each stage contain effected cost estimates methodically varying than each other in relation to different project information. That is, cost estimating operations are depend upon stages of projecting, and depending to project Information each stage a unique cost estimation method is used. However, the common point of each cost estimation method used whilst this stage is for regimentation of endeavours to realize creating a building process and utility with the most effective economical consequences. This thesis is an attempt to consolidate a a building cost estimation method based on manufacturing processes during initial project stage. Building costs estimation methods during initial project stage are as follows ; - Unit Method - Cube Method - Area Method - Storey Enclosure Method - Repression Analysis - Elemental Estimating Applicability of these Methods to initial project stage, are described herein below. UNIT METHOD : It is an indicator reflecting cost features of the building or its type of utility. To determine the unit price information about analyses and updated values of prlorly en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21965
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bina üretimi tr_TR
dc.subject Maliyet analizi tr_TR
dc.subject Maliyet tahmini tr_TR
dc.subject Projeler tr_TR
dc.subject Building production en_US
dc.subject Cost analysis en_US
dc.subject Cost estimation en_US
dc.subject Projects en_US
dc.title Avan (Ön) proje evresinde bina maliyetinin inşaat imalatlarına dayalı olarak hesaplanmasına yönelik bir model
dc.title.alternative Model designed in view of calculating building costs according to manufacturing items whilst inital project stage
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
39789.pdf
Boyut:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama