Avan (Ön) proje evresinde bina maliyetinin inşaat imalatlarına dayalı olarak hesaplanmasına yönelik bir model

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Eski, Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Avan proje evresinde bina maliyetinin imalatlara dayalı olarak hesabına yönelik bir yöntem bu tez çalışması içinde oluşturulmuştur. Amaç, avan proje aşamasında maliyet hesabını en doğru şekilde yaparak yatırım miktarını belirlemek ve alternatif projeler arasında bir se çim yapabilmektir. Yapım imalatları düzeyinde yapılan maliyet hesa bının doğru sonuç vereceği düşünülerek ve inşaat imalatları içindeki az sayıdaki imalatların maliyetinin toplam inşaat işleri maliyeti içindeki payının büyük olduğu esas alınarak yöntem geliştirilecektir. Birinci bölümde, avan proje aşamasında kullanılabilen mevcut bina maliyeti hesabı yöntemleri değerlendirilmiştir. îkinci bölümde, yöntemin oluşturulması için gerekli veriler ve bu verilerin alındığı toplu konut alanlarında bulunan binaların genel özellikleri açıklanmaktadır. üçüncü bölümde, inşaat işleri imalatları, avan proje üzerin den miktarlarının ölçülebilirliğine bağlı olarak sınıflandırılmakta ve ölçülebilen imalatlar için ölçüm kuralları verilmektedir. Avan proje üzerinden ölçülebilen imalatlara dayalı olarak geliştirilen yöntem ile bina maliyetinin hesaplanması ve yöntemin avantajları ile dezavantajları açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde, çalışma sonucu elde edilen bulgular verilmek te ve geliştirilen yöntem değerlendirilmektedir.
Aims of cost estimating whilst initial staqe of building process is to determine amount of investment, to appreciate whether funds for Investment are suifficient for such purpose, or to determine the amount of sources to appropriate, and to select among alternative projects. During each stages the notion of building attains an even greater significance then the immediately prior stage in consideration of profile and meaning. Each stage contain effected cost estimates methodically varying than each other in relation to different project information. That is, cost estimating operations are depend upon stages of projecting, and depending to project Information each stage a unique cost estimation method is used. However, the common point of each cost estimation method used whilst this stage is for regimentation of endeavours to realize creating a building process and utility with the most effective economical consequences. This thesis is an attempt to consolidate a a building cost estimation method based on manufacturing processes during initial project stage. Building costs estimation methods during initial project stage are as follows ; - Unit Method - Cube Method - Area Method - Storey Enclosure Method - Repression Analysis - Elemental Estimating Applicability of these Methods to initial project stage, are described herein below. UNIT METHOD : It is an indicator reflecting cost features of the building or its type of utility. To determine the unit price information about analyses and updated values of prlorly
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Bina üretimi, Maliyet analizi, Maliyet tahmini, Projeler, Building production, Cost analysis, Cost estimation, Projects
Alıntı