Organizasyonel Davranış Modellerinin Sayısallaştırılması

dc.contributor.advisor Özok, Ahmet Fahri tr_TR
dc.contributor.author Akkoyunlu, Ülke tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-23T10:54:15Z
dc.date.available 2015-12-23T10:54:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma ile, organizasyonel davranış modelleri ve bu modellerin sayısallaştırılması incelenmiştir. Tez kapsamında, organizasyonel davranış ile ilgili bilgiler, yönetimin ve organizasyonel davranışın tarihsel gelişimi, organizasyonel davranışı etkileyen faktörler (motivasyon, ödül sistemleri, algılama, davranış, kişisel farklılıklar, öğrenme, liderlik, yetkilendirme, katılım, grup davranışı, değişim ve etkileri) ve sayısallaştırma ile ilgili olarak bir model ele alınmıştır. Dört farklı şirkette, mevcut organizasyonel davranışı belirleyebilmek için anketler yapılmıştır. Organizasyonel davranış modelleri dahilinde otokratik, gözetici, destekleyici ve grupsal modeller araştırılmıştır. Ankette yer alan soruların her birinin dört cevabı bulunup, bu cevaplardan herbiri farklı bir modeli temsil etmektedir. Anketi cevaplayan her kişinin puanı hesaplanmış ve daha sonra, şirket geneli için ortalam bir puan hesaplanmıştır. Daha sonra ise, organizasyonun ortalama puanına göre davranış modeli tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main idea of this study is organizational behavior models and how to get numerical results from them. Within my thesis, organizational behavior concepts, a historical framework, factors that afect organizational behavior (motivation, reward systems, perception, behaviors, individual difference, learning, leadership, empowerment, participation, group behavior, change and its effects) and a model to get numerical results are examined. A survey is applied in four different companies in order to determine the organizational behavior. Autocratic, custodial, supportive and collegial models are the four organizational models that are in dept examined. Within the survey, each of the questions have four answers, and these four answers represent an organizational behavior model. The answers of the individuals are calculated and manipulated in order to get an average number for the organization. At the end, according to the average number of an organization, an organizational behavior is determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11952
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Organizasyonel Davranış tr_TR
dc.subject Modeller tr_TR
dc.subject Sayısallaştırma tr_TR
dc.subject Otokratik tr_TR
dc.subject Gözetici tr_TR
dc.subject Destekleyici ve Grupsal Modeller tr_TR
dc.subject Organizational Behavior en_US
dc.subject Models en_US
dc.subject Getting Numerical Results en_US
dc.subject Autocratic en_US
dc.subject custodial en_US
dc.subject supportive and collegial models en_US
dc.title Organizasyonel Davranış Modellerinin Sayısallaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Getting Numerical Results From Organizational Behavior Models en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
118.pdf
Boyut:
7.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama