Bulgaristan'dan 1989 Yılında Yalova'ya Göç Eden Türklerin Sosyo-kültürel Yaşamı Ve Süreç İçindeki Değişimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Üstün, Yıldırım Şafak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, 1989 yılında Bulgaristan'dan Yalova'ya göç etmiş Türkler hakkında bilgiler verilmesi; sosyo-kültürel alandaki düğün, kına, müzik, oyun, kimlik, aidiyet gibi konulardaki varsa yaşanan değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca göç ve kültür gibi kavramlara, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan daha önceki göçlere ve AB süreci gibi konulara değinilmiştir. Sonuç olarak, 1989 yılında göç eden Bulgaristan Türklerinin gelenek ve göreneklerinde ve yaşam biçimlerinde çeşitli değişiklikler meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda, gözlenen değişimde Bulgaristan'daki yaşam biçimlerinin etkisi olduğu görülmüştür.
In this study, it is aimed to inform about Bulgaria-Turks, who migrated from Bulgaria to Turkey in 1989, and illuminate certain changes in socio-cultural field, such as wedding, henna night [kına], music, dance and play, identity, and belonging. Therefore, various topics, such as; concepts of migration and culture, previous migrations, and EU membership process; were mentioned in the thesis. In conclusion, it is determined that there have been changes in traditions and customs and life styles of Bulgaria-Turks. In addition, interviews show that there are effects of their life style in Bulgaria on the change in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Halk kültürü, Müzik kültürü, Rumeli göçmenleri, Uluslararası göç, Zorunlu göç, Folklore, Folk culture, Music culture, Thrace emigrants, International migration, Forced emigration
Alıntı