Planlamada Yurttaş Katılımı

dc.contributor.advisor Yüsel, Yurdanur Dülgeroğlu tr_TR
dc.contributor.author Sander, Arda tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:26Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:26Z
dc.date.issued 2009-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, öncelikle tarihsel süreçte sosyal ve ekonomik ilişkiler ağı içinde kent, kentli ve yurttaş kavramlarının anlam değişimi üzerinde durur. Bu altyapı üzerine kurulan çalışma, günümüzde yerel düzeyde ve en küçük ölçekte planlamadan başlayarak üst düzey stratejik planlamaya dek yurttaş katılımının bir yöntem olarak benimsenmesinin mevcut demokratikleşme çabaları içinde mimarlık ve ilgili alanların doğrudan katkısı olabileceğini çeşitli örnekler ve bir model önerisiyle destekleyerek savlar. Modelin sorun olarak ele aldığı konu “konut”tur. Bu bağlamda modelin aktörleri katılımın ve demokrasinin anlamını özümsemiş, öncelikle plancılar (mimar, şehir plancısı ve ilgili uzmanlık alanları), yerel ve merkezi yönetimlerdeki uzmanlar, memur ve danışman kadroları gibi sivil örgütlenmelerde katalizörlük yapabilecek birimlerdir. tr_TR
dc.description.abstract This work firstly emphasizes the change in meaning of city, civic, citizen notions in historical perspective related to social and economical references. Constructed on this substructure, it claims that architecture and related topics can provide a direct contribution for democratization struggle with some examples and a model which suggests citizen participation as a method for the most local and small scaled plans to upper level strategic plans. The model takes the “housing” as the main issue. In this respect, actors of model are the planners (architects, urban planners, and related professionals), professional working as public servers in local and central government, officers and counselors who interiorize the participation notion in order to be catalysts in process. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3329
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yönetime katılma tr_TR
dc.subject Planlama tr_TR
dc.subject Konut sorunu tr_TR
dc.subject Konut tr_TR
dc.subject Vatandaşlık tr_TR
dc.subject Katılımlı tasarım tr_TR
dc.subject Katılım tr_TR
dc.subject Kentleşme süreci tr_TR
dc.subject Planning en_US
dc.subject Housing problem en_US
dc.subject Housing en_US
dc.subject Citizenship en_US
dc.subject Participative design en_US
dc.subject Participation en_US
dc.subject Urbanization process en_US
dc.title Planlamada Yurttaş Katılımı tr_TR
dc.title.alternative Citizen Participation In Planning en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9756.pdf
Boyut:
28.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama