Araçlarda Motor Askı Sistemlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, motor askı sistemleri incelenmiştir. Mevcut motor askı sistemleri kabul edilebilir bir titreşim izolasyonu sağlıyor olsa da, motor güçlerinin artması ve araç ağırlığının azalması yönündeki eğilimden dolayı askı sistemi performansının gelişmeye ihtiyacı vardır. Askı sisteminin performans gereklilikleri belirlenmiş, titreşim kaynakları gözden geçirilmiştir. Günümüzde kullanılan motor takozları tanıtılmış, statik ve dinamik özellikleri belirtilmiştir. Takozların statik ve dinamik matematiksel modelleri oluşturulmuştur. Sistemin performans gerekliliklerine göre takoz karakteristiğinin ne olması gerektiği belirlenmiştir. Takozların yerleşiminde etkili olan parametreler saptanmıştır.Dört takozlu bir motor askı sisteminin üç serbestlik dereceli matematiksel modeli oluşturulmuştur. Örnek bir motor askı sisteminin cevabı incelenmiştir. Örnek sistemin parametreleri bilgisayar programı yardımı ile optimize edilmiştir.
In this study, engine mounting systems are studied. Even though the current engine mount designs are acceptable for vibration isolation of the transmitted forces from engine to chassis the performance improvement of the engine mounting system is still required for the tendency of light weight and higher power of the vehicle. Performance requriements of the engine mounting system are determined, and source of vibrations are investigated. Conventional engine mounts are presented and static and dynamic properties of mounts are determined. Analytical model of mounts are developed. Required mount properties are defined depending on performance requirements of mount system. Mount system optimization techniques are studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Motor titreşimi, takozlar, optimizasyon, Engine vibration, mounts, optimizations
Alıntı