Milisaniye X-ışını Pulsarlarının Yavaşlama Evresinde Kütle Aktarımı

dc.contributor.advisor Ekşi, K.yavuz tr_TR
dc.contributor.author Kutlu, Erlin tr_TR
dc.contributor.authorID 406204 tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-13T16:09:44Z
dc.date.available 2015-05-13T16:09:44Z
dc.date.issued 15.07.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yıldızın dönme parametresine ve manyetosfer ile disk arasındaki eğim açısına bağlı olarak diskte içeriye taşınan maddenin ne kadarlık bir kesrinin nötron yıldızı üzerine düşebileceği hesaplanmıştır. SAX J1808.4-3658 adlı milisaniye X-ışını pulsarının ışık eğrisinin modellenmesinde bu hesap kullanılmıştır. Küçük eğim açısına sahip sistemlerde, düşen madde miktarının aynı dönme parametresi için iki değer aldığı gösterilmiştir. Bu durum aynı dönme parametresinde ışıma gücünün iki farklı değer almasına izin verir. Bu sonuca göre küçük eğim açısına sahip sistemlerde, tam kütle aktarımı aşamasından pervane aşamasına geçiş ve pervane aşamasından tam kütle aktarımı aşamasına geçiş farklı ışıma gücünde gerçekleşir. Kullanılagelmiş pervane modellerinde bu geçişler her sistemde tek bir ışıma gücünde gerçekleşmek durumundadır. Bu türden bir histerezis davranışı Aql X-1 adlı milisaniye X-ışını pulsarında gözlemlenmiştir. Bu tezde önerilen kuramsal çerçeve Aql X-1 sisteminde eğim açısının küçük olduğu öndeyişinde bulunmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study the fraction of the inflowing matter that can accrete onto the neutron star, depending on the fastness parameter and the inclination angle between the magnetosphere and the disk, is calculated. The model is then used to model the lightcurve of the millisecond X-ray pulsar SAX J1808.4-3658. For small inclination angles it is shown that the fraction of mass that can accrete is doubly-valued. This allows the system to have different luminosities at a single fastness parameter. According to this result if the inclination angle is small transitions from the full accretion to the propeller regime and from propeller to the accretion regime will occur at different luminosities. Such hysteresis behavior had already been observed from the millisecond X-ray pulsar, Aql X-1. The theoretical framework proposed in this thesis predicts that the inclination angle in AqlX-1 is small. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1501
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject dönme parametresi tr_TR
dc.subject eğim açısı tr_TR
dc.subject pervane aşaması tr_TR
dc.subject histerezis tr_TR
dc.subject fastness parameter en_US
dc.subject inclination angle en_US
dc.subject propeller stage en_US
dc.subject hysteresis en_US
dc.title Milisaniye X-ışını Pulsarlarının Yavaşlama Evresinde Kütle Aktarımı tr_TR
dc.title.alternative Accretıon In The Spın-down Regıme Of Accretıng Mıllısecond X-ray Pulsars en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11915.pdf
Boyut:
741.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama