Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi

dc.contributor.advisor Çağdaş, Gülen tr_TR
dc.contributor.author Gözübüyük, Gaye tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:03:17Z
dc.date.available 2015-05-28T14:03:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bilgisayar destekli tasarım kavramı, bu kavram yardımıyla geliştirilen tasarım yaklaşımları ve mimari temsil yöntemleri, günümüz mimarlığını birçok yönden etkilemektedir. Tez çalışması kapsamında mimari tasarımda uyum kavramı bilgisayar destekli mimari tasarım alanıyla birlikte ele alınmıştır. Bu bağlamda fraktaller ve mimari tasarım konusu incelenmiş ve fraktallerden yararlanılarak form alternatifleri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Özgün mimari dili olan yöresel mimarilerde, bölgenin karakteristiğinin fraktal kavramı bağlamında tanımlanması ve bu karakteristiğe uygun yeni formların oluşturulması amaçlanmıştır. Tezin ilk bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış ve izlenen yöntemden bahsedilmiştir. Sonraki bölümlerde sırasıyla; fraktal ve fraktal geometri kavramları incelemiş, fraktal türleri ve üretim yöntemleri ele alınmış ve mimarlık ve fraktal geometri ilişkisi irdelenmiştir. Yapılan alan çalışmasında, fraktal geometri, mimarlık ve yöresel mimari dillerin özgünlüğünün sürdürülebilmesi düşüncesinden yola çıkılarak dokuyla uyumlu form alternatiflerinin oluşturulması süreci açıklanmış ve Türkiye’nin farklı iki yöresel mimari karakteristiğine sahip olan Mardin ilinde ve İstanbul’daki Kariye semtinde uygulamalar yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise, form üretim süreci doğrultusunda izlenen yaklaşımın uygulanabilirliği, yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçlar ve ileriye dönük çalışmalarda neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Computer aided architectural design concept, design approaches and architectural design methods that have been developed with this concept, affect contemporary architecture in various ways. In the scope of the thesis study, harmony in architectural design is discussed with computer aided architectural design area. In this sense, fractals and architectural design subject were examined, and generating form alternatives via the use of fractals, was targeted. In the local architecture which have own peculiar architectural language, describing architectural characteristic of the area in the context of the fractals and generating new forms according to the characteristic is aimed . In the first part of the study, aim and scope are stated and the method that was followed is mentioned. In the following stages, fractals and architectural design subject are examined, fractal types and generation methods are discussed and the relationship between architecture and fractal geometry is considered. In the field study, the process for generating alternative forms, which are in harmony with the pattern, is explained in accordance with fractal geometry, architecture and sustainability of originality of local architectural language. In the field study, applications are made in two regions, which have different local architectural characteristic of Turkey; Mardin city and Kariye district located in Istanbul. In conclusion, applicability of the approach that was used in form generation process, results obtained by applications and feasible studies that could be done with this approach in the future are considered. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3520
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bilgisayar destekli mimari tasarım tr_TR
dc.subject Fraktal Geometri tr_TR
dc.subject Mimari Diller tr_TR
dc.subject Form Üretimi tr_TR
dc.subject Computer Aided Architectural Design en_US
dc.subject Fractal Geometry en_US
dc.subject Architectural Languages en_US
dc.subject Form generation en_US
dc.title Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Fractal Based Form Generation In Different Architectural Languages en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7436.pdf
Boyut:
9.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama