Batı Anadolu’daki Antik Yunan Konutu Araştırmalarında Başlıca Konu Ve Sorunlar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gönül, Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Batı Anadolu’daki Antik Yunan şehir devletlerinin konut mimarisi üzerine olan çalışmalardaki konu başlıkları ve konut araştırmalarında karşılaşılan sorunlar eleştirel bir dille ele alınmıştır. Konular konut tipolojilerinin köken ve gelişimi, mekanların yapı, konum ve işlev bakımından analizi ve toplum yapısı ile konut mekanlarının ilişkisi olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Antik konut mimarisini konu alan yayın ve çalışmaların ayrı ayrı ele aldığı konu ve problemleri bir araya toplamak, böylece mevcut görüşlerin aralarındaki paralellik ve zıtlıkları göstermek ve görüşlerin dayandığı noktaları somut örnekler çerçevesinde değerlendirmek amaçlanmıştır. Özelikle mekan tanımlanması ve bunun toplum yapısı ile ilişkilendirilmesi ile ilgili konularda varılan sonuçların sadece Batı Anadolu’ya özgü olmadığı, genel olarak diğer coğrafyalarda bulunan Yunan şehir devletlerindeki konutlar için de geçerli olduğu görülmüştür.
In this study the basic research topics and discussions about Ancient Greek houses of West Anatolia are analyzed in a critical manner. The topics are subdivided into three main categories; the origins and development of house typologies, space analysis in terms of structure, use and location and the relation between society and house space. The aim is to gather the different topics that the publications and researches are dealing with to point out the parallel and different opinions and to evaluate these opinions with concrete examples. During the study, it has been experienced that conclusions, especially those on space analysis and the relation of house space and society, do not only concern West Anatolia but can be generalized for all Ancient Greek city states.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Antik Dönem, Antik Yunan Konutu, Batı Anadolu Konut Mimarisi, Ancient Age, Ancient Greek House, Domestic Architecture of West Anatolia
Alıntı