Sokakların Çocuk Oyun Alanı Olarak Kullanılabilirliğine İlişkin Bir Yöntem Denemesi:süleymaniye Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ergen, Seçil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada öncelikle çocuğun kendisini, çevresini, dış dünyayı tanımasında, algılamasında, öğrenmesinde, kişilik kazanmasında, sosyalleşmesinde oyunun ne kadar önemli olduğu belirtilmiştir. Bunun için de konuta yakın açık alanların gerekliliğinden, tasarım kriterlerinden, uygulama şekillerinden bahsedilmiştir. Ancak eski kent merkezlerinin oyun için gerekli mekan, uygun yer, büyüklük ve oyun elemanlarına fırsat tanımadığı gerçeği ortadadır. Bununla beraber; çocuğun evinin önündeki sokağı ise hareketli ve hız kontrolsüz motorlu taşıt ulaşımı nedeniyle kullanamadığı, ciddi oranlarda trafik kazalarına ve onun getirdiği kötü durumlara maruz kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Oysa, tıpkı Hollanda, Danimarka, Norveç ve Almanya ‘da olduğu gibi, sokaklarda hız sınırlaması, sokağın belirli saatlerde kullanımı ya da trafiğe tamamen kapatılması gibi uygulamalarla, sokakların çocuklara kazandırılabileceği anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında ve yapılan araştırmalar ile; İstanbul ili, Eminönü ilçesi, Süleymaniye yerleşiminde de çocuk oyun alanı eksikliğinden bahsedilmiş, anlatılan trafik düzenlemeleri ile zaten potansiyel olan, sokakların oyun alanı olarak kullanılabileceği açıklanmıştır.
In this thesis, firstly, the games role in children’s recognizing their environment them, outside, perceiving around, learning the life, taking form of them personality, participating in social life had been researched. That is why, the necessity of the recreation areas, playgrounds; nearness to the houses, criterias of designs and application forms had been mentioned. But it is obvious that, old city centers do not have enough and appropriate place, elements of game and size for playground. However, children can not use the streets as a playground because of active and uncontrolled traffic. As a result of this traffic, children have some risks, such as being handicapped or death. On the other hand, it had been explained that, some countries such as Netherlands, Denmark, Norway and, Germany use streets as a playground by limiting the speed, closing the streets to the traffic in determined hours or all day. By the help of this research, the lack of playground in Süleymaniye had been understood and, it had been mentioned that, streets in Süleymaniye can be used as a playground by the examples abroad.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Çocuk, Oyun, Sokak., Child, Play, Streets
Alıntı