Firma Yetkinliği Ve Organizasyonel Öğrenme İle İlişkisinin Analizi

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Çakrak, Dursun tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-05-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:22Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:22Z
dc.date.issued 2010-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 103 firmanın, yetkinlikleri, organizasyonel öğrenme yeteneği, firma yapısı, içinde bulundukları çevrenin cömertlik ve belirsizlik durumları ele alınarak çoklu doğrusal regresyon analizi yardımıyla bir model oluşturulmuştur. Firmanın organizasyonel öğrenme seviyesi, dört ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar yönetimsel bağlılık, sistem perspektifi, açıklık ve deneme ve bilgi transferi ve entegrasyondur. Firma yapısı incelenirken, kararların merkeziliği (merkezkaçlık), işlerin belirlilik durumu, yönetici davranışları (delegasyon) ve stratejik karar verme durumu gibi değişkenler ele alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, i investigate 103 firm’s competences, organizational learning capability, company structure, munificiency of the environment, uncertainty of the environment these firms are operated in various sectors in Turkey and generate a model using multiple linear regresssion analysis. Firm’s organizational learning level evaluate under four main title. These are managerial commitment, system perspective, openness and experimentation and knowledge transfer and integration. While analysing firm’s struture, centrality of the decision, decentralization of decision, certainty of business, delegation and manager’s strategic decision making situation are discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3199
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yetkinlik tr_TR
dc.subject temel yetkinlik tr_TR
dc.subject firma yetkinliği tr_TR
dc.subject organizasyonel öğrenme tr_TR
dc.subject öğrenen organizasyonlar tr_TR
dc.subject yetkinlik güçlendirme tr_TR
dc.subject Competence en_US
dc.subject core competence en_US
dc.subject firm’s competence en_US
dc.subject organizational learning en_US
dc.subject learning organizations en_US
dc.subject competence development. en_US
dc.title Firma Yetkinliği Ve Organizasyonel Öğrenme İle İlişkisinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Firm S Competence And Analysing Its Relationship With Organizational Learning en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10370.pdf
Boyut:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama